Menu
Základní škola a Mateřská škola Štramberk
Základní škola
a Mateřská škola
Štramberk

VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE PŘES TĚLOCVIČNU  po dobu rekonstrukce.

 

 

 

Školní oblečení - letní akce. Odkaz do e-shopu ZDE.

 

 

 

 

Oznámení o změně výše úplaty za předškolní a zájmové  vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

 

 

Úplata za zájmovou činnost

Oznámení o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD pro školní rok 2024/2025

 

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 9. 2024 určuje výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině zřizovatel.

Na jednání rady města dne 5. 3. 2024 zřizovatel stanovil měsíční výši úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině na období školního roku 2024/2025 na:

200,- Kč za měsíc

dle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 odst. 1, 2 vyhlášky č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Snížení či osvobození od úplaty je v případě:

1. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi.

2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, nebo přídavek na dítě (od 1. 9. 2024).

3. Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, v platném znění.

4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doložit příslušné potvrzení ředitelce školy.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v předchozích bodech ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušné kalendářní měsíce z důvodu uvedeného v předchozím odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky školy o této žádosti nabude právní moci.

Úplata za období září–prosinec je splatná do 30. 10., za leden–červen je splatná    do 28. 2. daného roku.

 

Ve Štramberku 3. 6. 2024                                    Mgr. Marie Kelnarová

                                                                                          ředitelka školy

ZŠ Štramberk

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vize školy

Rozvrh zvonění

1. hodina   7,40 hod. - 8,25 hod.

2. hodina   8,35 hod. - 9,20 hod.

3. hodina   9,40 hod. - 10,25 hod.

4. hodina  10,35 hod. - 11,20 hod.

5. hodina  11,30 hod. - 12,15 hod.

6. hodina  12,25 hod. - 13,10 hod.

7. hodina  13,40 hod. - 14,35 hod.

8. hodina  14,35 hod. - 15,10 hod.

Partneři školy

  • ​113 let
  • 22 pedagogů
  • 287 žáků
  • 16 tříd