Menu
Základní škola a Mateřská škola Štramberk
Základní škola
a Mateřská škola
Štramberk

Ochrana osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků a zaměstnanců pro tyto účely:

 • přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy, přestup z jiné školy),
 • přijetí k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ, přestup z jiné MŠ),
 • rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38),
 • povinná dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků),
 • agenda školní družiny (zápis žáků do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce),
 • podklady k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti),
 • na základě souhlasu zákonných zástupců  (s účastí na školní akci nebo výletu, se zveřejněním jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., s pořizováním fotografií z akcí nebo výletů),
 • na základě žádosti zákonných zástupců (uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů),
 • zajištění školního a předškolního stravování, stravování zaměstnanců školy (evidence strávníků),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky – např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje na síť školy, výukové portály, aj.),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, facebookové stránky školy a ekoškoly, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),
 • evidence čtenářů školní knihovny,
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovně právní agenda – vedení osobních spisů zaměstnanců,
 • agenda BOZP (evidence pracovních úrazů apod.),
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • zaměstnanecké benefity (FKSP),
 • konání praxe studentů – na základě žádosti středních a vysokých škol,
 • vedení účetnictví, mzdová agenda, zákonné odvody, nemocenské dávky, cestovní příkazy, smlouvy a objednávky služeb, projekty, žádosti o dotace.

Úlohu pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 zastává na naší škole:

 • Titul, jméno a příjmení: Bc. Daniel Stuchlík
 • E-mailová adresa: daniel.stuchlik@sms-sluzby.cz
 • Číslo mobilního telefonu: +420 774 420 750

 Sdělení – pověřenec pro ochranu osobních údajů (192.39 kB)

ZŠ Štramberk

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3 4 5
1
6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vize školy

Rozvrh zvonění

1. hodina   7,40 hod. - 8,25 hod.

2. hodina   8,35 hod. - 9,20 hod.

3. hodina   9,40 hod. - 10,25 hod.

4. hodina  10,35 hod. - 11,20 hod.

5. hodina  11,30 hod. - 12,15 hod.

6. hodina  12,25 hod. - 13,10 hod.

7. hodina  13,20 hod. - 14,05 hod.

8. hodina  14,15 hod. - 15,00 hod.

Partneři školy

 • ​112 let
 • 21 pedagogů
 • 283 žáků
 • 15 tříd