Slavíme 110 let od Otevření budovy školy
1910 - 2020

110

let

21

pedagogů

278

žáků

13

tříd

Roušky do škol – do tříd na 2. st. ZŠ

Platí od pátku 18. 9. 2020 od 00,00 hod.

Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách, při vyučování na 2. st. ZŠ

Vyjímka:

  • žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy
  • vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

Protiepidemická opatřeni ve školách a stravovacích zařízeních

Zobrazit

O škole

V malebném městečku Štramberk má naše škola zvláštní postavení. Sídlí v budově, která přitahuje pozornost místních obyvatel, ale hlavně návštěvníků města. Vypadá totiž jako zámek. Nejeden turista je pak překvapen, když místo zámku objeví školní budovu. Mnozí nevěří a domáhají se prohlídky, ze které odcházejí nadšeni. Jsme na naši školu náležitě pyšní.

Vzdělávání dětí má ve Štramberku tradici sahající až do druhé poloviny 16. století. Dříve se štramberské děti učily ve ,,staré škole“ na náměstí. Potřeba nové školní budovy se plně projevila na počátku 20. století. 2. 12. 1908 obec rozhodla o stavbě nové školní budovy. Vyučování v ní započalo 16. 10. 1910. Novou školu navštěvovali chlapci, dívčí třídy zůstaly ve staré škole na náměstí. Změny nastaly v roce 1919, kdy byla nová škola přeměněna na měšťanskou školu, stará škola zůstala školou obecnou. Více zde