3. Červen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 následujícím způsobem:

   Rozvrh – 2. stupeň, od 8. 6. 2020

28. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

V souladu s rozhodnutím ministra školství je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně v základní škole za účelem konzultací s učiteli. DOCHÁZKA JE DOBROVOLNÁ!

DO 30. 6. 2020 NADÁLE POKRAČUJE DISTANČNÍ VÝUKA!

Konzultace jsou nastaveny formou vyučovacích bloků 2x týdně, dle níže uvedeného rozvrhu.

Vzdělávací aktivity a konzultace se budou realizovat pro přihlášené skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 31. 5. 2020.

Obsahem je učivo předmětů hlavních / odborných

Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 následujícím způsobem:

  Rozvrh – 2. stupeň, od 8. 6. 2020  

Účast dítěte ve škole potvrďte, prosím, do neděle 31. 5. 2020 třídnímu učiteli v programu Bakaláři a doplňte také informaci, zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

V příloze naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které žák odevzdá 8. 6. 2020 před vstupem do školy, bez něj se nemůže výuky zúčastnit. Bude mít s sebou také dvě ochranné roušky.

Ve škole bude provoz upraven dle manuálu MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – Aktualizace k 27. 5. 2020.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

 

Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík , tel. 731 138 022

Mgr. Stanislav Peš, tel. 736 234 492

Ve Štramberku 4. 5. 2020                             S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Čestné-prohlášení

21. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Vážení rodiče,

základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

Rozsah výuky u žáků 1. – 2. ročníku

Vstup hlavním vchodem

7: 40 hodin

1.A       Mgr. Martina Stanislavová (10 žáků)                       oběd 11:00               

1.B       Mgr. Simona Kiss Farkas (10 žáků)                           oběd 11:00              

2.A       Mgr. Maria Maťátková (11 žáků)                               oběd 11:20               

2.B       Mgr. Jitka Jalůvková (10 žáků)                                 oběd 11:20               

 

Rozsah výuky u žáků 3. – 4. ročníku

Vstup vchodem u hřiště

7: 50 hodin

 3.A (1.sk) Mgr. Lenka Dobiášová (11 žáků)                              oběd 11:40    

3.A (2.sk) Mgr. Dita Jankovičová (10 žáků) učebna VV,     oběd 11:50    

4.A           Mgr. Šárka Kundlová (15 žáků)                                  oběd 12:00    

 

Rozsah výuky u žáků 5. ročníku

Vstup vchodem u hřiště

8:00 hodin

5.A       Bc.    Petra Škývarová (15 žáků)                    oběd 12:10    

5.B       Mgr. Lucia Stránská, uč. 8.A(15 žáků)          oběd 12:20                

 

Provoz školní družiny – pro přihlášené žáky

 

Od skončení výuky, oběda do 15:15 hod.

 1.A             Romana Mintělová  ( 7 žáků), učebna 1.A

1.B             Petra Reichmanová (6 žáků), učebna 1.B

2.A             Dana Pyžíková (5 žáků), ŠD 2

2.B             Mgr. Ladislava Jaroňová  (8 žáků), učebna 2. B

3.A             Aneta Bartoňová (6 žáků), učebna 3. A

 

Rodiče, kteří své dítě přivedou do školy nebo budou vyzvedávat nesmí vstupovat do budovy školy – počkají na dítě před hlavním vchodem !!!

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Do 17. 5. 2020 je pak nutné nahlásit účast dítěte ve výuce z důvodu naplánování skupin.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

Cílem výuky je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Nebudou však chybět ani výchovy (s výjimkou TV, která není povolena).

Vzdělávací aktivity zajistí pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Ranní družina nebude poskytována.

Žáci přihlášení ve školním roce 2019/2020 do školní družiny, ji budou mít i nadále zajištěnou, ale na principu neprostupnosti skupin z jiných ročníků (žáci z jedné třídy budou mít také odpolední družinu spolu).

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík , tel. 731 138 022

Mgr. Stanislav Peš, tel. 736 234 492

 

Ve Štramberku 20. 5. 2020                           S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

21. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Žákům 1 stupně, kteří se nahlásili třídnímu učiteli jsou obědy přihlášeny až do konce června, pokud dojde ke změně ze strany strávníka a nebude v ZŠ přítomen, musí si sám obědy odhlásit.  Ostatní žáci mají automaticky odhlášeno.

Vstup do jídelny a organizace stravování:

- před vstupem do jídelny si všichni dezinfikují a poté ještě umyjí ruce
- do jídelny budou strávníci vpouštěni po školních skupinách tak, aby byla splněna všechna hygienická i bezpečností kritéria
- bude zajištěn dohled, upozorňující strávníky na povinnost hygienického chování a dodržení bezpečného odstupu
- před výdejním oknem bude naznačen doporučený odstup strávníků v řadě
- je zrušen samoobslužný výdej příborů, táců, nebalených potravin/ovoce/.  Vše bude umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydá personál v hygienických rukavicích
- strávníci i dohledy se budou v jídelně pohybovat v rouškách vyjma doby vlastní konzumace stravy. Roušku si odloží do sáčku/krabičky/, kterou si přinesou s sebou
- odhlašování stravy bude probíhat přes internet.

- Do jídlonosičů se obědy z důvodů zvýšených hygienických nároků obědy vydávat nebudou – stravu je nutno odhlásit.

Vratky stravného za odhlášené obědy budou všem vyúčtovány v červnu za zálohy květen a v červenci za zálohy červen.

Helena Salivarová, vedoucí školní jídelny

Od pondělí 25.05.2020 bude obnoven provoz mateřských škol ve Štramberku, tj. na Bařinách i na Zauličí. Rozhodl o tom zřizovatel respektive rada města na svém 34. jednání dne 14.05.2020.

V  května se konal zápis do mateřských škol ve Štramberku. Z celkového počtu 36 zájemců mohlo být na volná místa v souladu s kritérii přijato  28 dětí. Výsledky jsou uvedeny v příloze.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Výsledky přijímacího řízení do MŠ

12. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Vážení rodiče,

základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Do 17. 5. 2020 je pak nutné nahlásit účast dítěte ve výuce z důvodu naplánování skupin.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

Cílem výuky je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Nebudou však chybět ani výchovy (s výjimkou TV, která není povolena).

Vzdělávací aktivity zajistí pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Ranní družina nebude poskytována.

Žáci přihlášení ve školním roce 2019/2020 do školní družiny, ji budou mít i nadále zajištěnou, ale na principu neprostupnosti skupin z jiných ročníků (žáci z jedné třídy budou mít také odpolední družinu spolu).

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

Rozsah výuky u žáků 1. – 3. ročníku

7:40 – 11:20 (čas bude upřesněn dle přihlášených žáků a stravování)

Rozsah výuky u žáků 4. – 5. ročníku

7:40 – 12:15 (4 – 5 vyučovacích hodin denně, čas bude upřesněn dle  přihlášených žáků a stravování)

 Na základě výše uvedeného sdělte třídnímu učiteli do 17. 5. 2020:

  1. Zda vaše dítě do školy 25. 5. 2020 nastoupí, je to pro nás nezbytné, abychom mohli naplánovat výuku a případné rozdělení do skupin.
  2. Jestli máte zájem o školní obědy, sdělte nám to, abychom mohli naplánovat stravování tak, aby se děti v jídelně nepotkávaly a mohli jsme nakoupit potřebné potraviny.
  3. Zda bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu.
  4. 4.      Nejpozději 25. 5. 2020 před vstupem do školy je nutné odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete na webových stránkách školy, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách, bez něho nebude možný vstup do školy.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík , tel. 731 138 022

Mgr. Stanislav Peš, tel. 736 234 492

 

Ve Štramberku 11. 5. 2020                           S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Čestné prohlášení

6. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení Komentáře: 0

Hodnocení žáků a závěrečná klasifikace žáků základní školy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vyučující budou při uzavírání známek za 2. pololetí postupovat dle těchto kritérií:

1. Ve větší míře zohlední známku z předmětu za 1. pololetí (kde všichni žáci pracovali za stejných podmínek 5 kalendářních měsíců);

b) budou vycházet také ze známek získaných v běžné výuce do 11.3.;

c) podpůrným hlediskem při uzavření klasifikace budou také známky získané v době dálkové výuky + zohlednění aktivity, snahy a přístupu žáků v rámci dálkové výuky a domácí přípravy;

d) průměr je v tuto chvíli pro vyučující pouze orientačním ukazatelem (stejně jako počet známek), při uzavírání klasifikace se bude vycházet z bodů a) – c);

e) hodnoceny známkou 1 – 5 (výborný – nedostatečný) budou všechny předměty, žák může být z předmětu NEHODNOCEN pouze za zcela výjimečných a odůvodnitelných okolností;

f) při hodnocení distanční výuky i při celkové klasifikaci bude brán zřetel na odlišné možnosti žáků a hodnoceno bude ve prospěch žáků;

g) každý vyučující má povinnost v dostatečném předstihu žáky informovat o konkrétním postupu při uzavírání známky a o známce samotné.

V případě potřeby mne můžete kontaktovat.

 

S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy,  tel. 736 234 492

 

Ve Štramberku 4. 5. 2020                             S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

4. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení Komentáře: 0

Výuka bude probíhat od 11. 5. 2020 následujícím způsobem:

Pondělí – Čtvrtek od 7:40 do 11:20 hodin

Pátek – samostatná domácí příprava dle zadání

Vstup do budovy školy hlavním vchodem (rekonstrukce školního hřiště).

Žáci budou rozděleni do dvou skupin (v případě počtu přesahujícího 15 žáků),

předměty M, ČJ, AJ.

Vyučující: Mgr. Aleš Bjaček, Mgr. Martina Žáčková, Mgr. Miroslava Adamcová, Mgr. Radmila N´ Jai.

Účast dítěte ve škole potvrďte, prosím, do středy 6. 5. 2020 12:00 hodin řediteli školy v programu Bakaláři a doplňte také informaci, zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

V příloze naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které žák odevzdá 11. 5. 2020 Před vstupem do školy, bez něj se nemůže výuky zúčastnit. Bude mít s sebou také dvě ochranné roušky.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Specifika výuky 9. ročník

 Čestné prohlášení

 

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu do mateřských škol ve Štramberku, který se koná v pondělí 4. května 2020 v ZŠ a MŠ Štramberk.

Další informace jsou uvedeny v přiložených souborech.

Těšíme se na Vás!

 Zápis do MŠ Plakát 2020

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021

 Čestné prohlášení – očkování 2020

 ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020-2021

 

 

Zápis do 1. ročníku se na naší ZŠ a MŠ Štramberk konal ve čtvrtek 2. dubna 2020. K dnešnímu dni je přijato celkem 30 dětí, 8 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky.

Pokud jste nemohli přijít k zápisu ve čtvrtek 2. dubna (např. ze zdravotních či jiných důvodů), můžete své dítě na naši školu zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem potřeba telefonicky či osobně předjednat s vedením školy).

ZŠ a MŠ Štramberk má v plánu pro školní rok 2020/2021 otevřít dvě první třídy. 

Těšíme se na Vás!

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Zápis do 1. ročníku – výsledky 2020

 

Od 23. 3 2020,  Pondělí a Středa

7:00 – 10:00  a  13:00 – 15:00

 

1. Červen, 2020 Pavla Bajerová MŠ Bařiny Komentáře: 0

I když byla MŠB uzavřená, děti se pilně připravovaly doma. Předškoláci trénovali s rodiči grafomotoriku, přematematické a přečtšnářské dovednosti z materiálu od svých paní učitelek. I mladší děti vypracovávaly pracovní listy a plnily další zábavné úkoly, které jim zasílaly paní učitelky.  Fotogalerie

Číst dále >
Stránka 1 z 26112345...102030...Poslední »

ZŠ Štramberk © 2013-