Menu
Základní škola a Mateřská škola Štramberk
Základní škola
a Mateřská škola
Štramberk

VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE PŘES TĚLOCVIČNU  po dobu rekonstrukce.

 

 

 

Školní oblečení - letní akce. Odkaz do e-shopu ZDE.

 

 

 

 

Oznámení o změně výše úplaty za předškolní a zájmové  vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 9. 2024 určuje výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel.

Na jednání rady města dne 5. 3. 2024 zřizovatel stanovil měsíční výši úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách na období školního roku 2024/2025 na:

500,- Kč za měsíc

Dle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 odst. 1, 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Bezúplatné vzdělávání se poskytuje dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobozen od úplaty je:

1. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi.

2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění nebo přídavek na dítě (od 1. 9. 2024).

3. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče – č. 117/1995 Sb., v platném znění.

Výše uvedené skutečnosti musí prokázat ředitelce mateřské školy.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v předchozím odstavci ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v předchozím odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce.

Prosíme zákonné zástupce o změnu trvalých plateb od 1. 9. 2024.

 

Ve Štramberku dne 3. 6. 2024                                            Mgr. Marie Kelnarová

                                                                                                         ředitelka školy

MŠ Zauličí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vize školy

Rozvrh zvonění

1. hodina   7,40 hod. - 8,25 hod.

2. hodina   8,35 hod. - 9,20 hod.

3. hodina   9,40 hod. - 10,25 hod.

4. hodina  10,35 hod. - 11,20 hod.

5. hodina  11,30 hod. - 12,15 hod.

6. hodina  12,25 hod. - 13,10 hod.

7. hodina  13,40 hod. - 14,35 hod.

8. hodina  14,35 hod. - 15,10 hod.

Partneři školy

  • ​113 let
  • 22 pedagogů
  • 287 žáků
  • 16 tříd