Menu
Základní škola a Mateřská škola Štramberk
Základní škola
a Mateřská škola
Štramberk

VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE PŘES TĚLOCVIČNU od pondělí 13. 5. 2024 po celou dobu rekonstrukce.

Dokončené

Výzva č. 56

Projekt číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2707 „Čtenářské dílny“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl spolufinancován z ESF (85%) a ze  státního rozpočtu (15%), číslo výzvy v informačním systému 51, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílovou skupinou byli žáci druhého stupně a pedagogičtí pracovníci ZŠ.

Hlavní cíle projektu:

 • zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura spolu se zvýšením odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce
 • zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků
 • zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

Zapojením do tohoto projektu získala škola finanční prostředky v celkové hodnotě 719 356 Kč. Za tyto prostředky byly nakoupeny nové knihy do nové žákovské knihovny, dále byla financována školení pro pedagogy v oblasti rozvoje čtenářství. Hlavní část finančních prostředků byla věnována na úhradu nákladů spojených se 7denním výjezdem pro celkem 30 žáků a 4 pedagogů do zahraničí (20 žáků do Anglie, 10 do Německa). Dále pak byly financovány náklady spojené se 14denní zahraniční stáží na jazykovém kurzu pro celkem 3 pedagogy. Projekt byl ukončen v  12/2015.

Výzva č. 57

Projekt číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0501 „Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl spolufinancován z ESF (85%) a ze  státního rozpočtu (15%), číslo výzvy v informačním systému 51, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně ZŠ a pedagogičtí pracovníci ZŠ.

Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Tato aktivita přispěla také k pořízení nového vybavení školní dílny. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Zapojením do tohoto projektu získala škola finanční prostředky v celkové hodnotě 221 481 Kč. Tyto prostředky byly věnovány především na vybavení školní dílny pro žáky. Současně došlo také k proškolení pedagogických pracovníků v oblasti tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Projekt byl ukončen v 12/2015.

Modernizace jazykové učebny ZŠ Štramberk

Projekt číslo 1.10/2.1.00/30.01583 „Modernizace jazykové učebny v ZŠ Štramberk“, který byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 – Infrastruktura veřejných služeb, další oblast podpory 2.1.1 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Hlavním cílem projektu bylo vybudování jazykové učebny v ZŠ Štramberk (modernizace vybavení včetně souvisejících stavebních úprav). Realizací projektu byly vytvořeny srovnatelné podmínky vyučování cizího jazyka pro dvě skupiny žáků.

Podrobnosti k projektu jsou uvedeny v následujícím odkazu.

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Projekt číslo CZ. 1.07/1.3.00/51.0005 „Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován z ESF (85%) a ze  státního rozpočtu (15%), číslo výzvy v informačním systému 51, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ a vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ.

Základní informace, cíle projektu:

 • zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky
 • podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce
 • klíčové aktivity  – oblast A: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce
 • klíčové aktivity – oblast B: Vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj jejich souvisejících kompetencí k integraci ICT do výuky
 • doba trvání 11 měsíců
 • ukončení realizace 31. 7. 2015
 • příjemce dotace – EDUCA CENTRUM s.r.o.
 • partner s finančním příspěvkem – ZŠ a MŠ Štramberk
 • partner s finančním příspěvkem (škola) získá 20 ks mobilních (dotykových) zařízení (tabletů) pro pedagogy zapojených do vzdělávacích aktivit B2 a B3

Podrobné údaje a podmínky k projektu jsou uvedeny ve Smluvě o partnerství s finančním příspěvkem ze dne 4. 9. 2014  a v Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 18. 2. 2015.

Sněhuláci pro Afriku

Loni i předloni jsme se zúčastnili projektu  Sněhuláci pro Afriku. Projekt založili studenti a pedagogové gymnázia z Ostravy, aby pomohli africkým dětem postat se do školy.  Na řadě míst v České republice se sbírají  a opravují starší kola, zároveň se získávají příspěvky na dopravu kol do Afriky, jejich předání a údržbu.  Účastí ve stavění / vytváření/ sněhuláků a zaplacením příspěvku se stáváme i my sponzory této prospěšné akce. Součástí projektu jsou i soutěže  – tipování počtu postavených sněhuláků, soutěž o nejkrásnějšího, atd. Loňská 6. A získala za svého sněhuláčka vstupenky do areálu Živá voda v Modré.  Další informace v záložce a na facebooku. Mgr. Jitka Jalůvková

Mléko pro evropské školy a Ovoce do škol

logo logo

DUMy

Monitorovací zpráva 2 k 5. 6. 2012

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 

Monitorovací zpráva 3 k 5. 12. 2012

ZŠ zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy pro: 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 

Monitorovací zpráva 4 k 5. 6. 2013

ZŠ zpracovala v rámci šablony I/2 DUMy pro:

ZŠ zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy pro:

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

e-mailový kontakt: zastupce@zsstramberk.cz

Šance (1. 1. 2007 až 30. 6. 2008)

Účelem projektu bylo ovlivnit a podpořit proces realizace školních vzdělávacích programů partnerských škol jednak intenzivním a směrovaným dalším vzděláváním učitelů  zaměřeným na jejich odborné  i  obecné kompetence, jednak zkvalitněním výuky žáků těchto škol se  zřetelem  rozvoje  jejich  životních  kompetencí  a  následně  všechny  získané zkušenosti vzájemně sdílet, prezentovat, předávat a šířit mezi další pedagogické pracovníky.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

více informací o projektu: http://www.kvic.cz/aktuality/153/1/Projekty/Ukoncene/SANCE/Aktuality

ZŠ Štramberk

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1
31 1 2

Vize školy

Rozvrh zvonění

1. hodina   7,40 hod. - 8,25 hod.

2. hodina   8,35 hod. - 9,20 hod.

3. hodina   9,40 hod. - 10,25 hod.

4. hodina  10,35 hod. - 11,20 hod.

5. hodina  11,30 hod. - 12,15 hod.

6. hodina  12,25 hod. - 13,10 hod.

7. hodina  13,40 hod. - 14,35 hod.

8. hodina  14,35 hod. - 15,10 hod.

Partneři školy

 • ​113 let
 • 22 pedagogů
 • 287 žáků
 • 16 tříd