Menu
Základní škola a Mateřská škola Štramberk
Základní škola
a Mateřská škola
Štramberk

VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY PŘES PRÁZDNINY  OD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ.

 

 

 

Prázdninový režim školy:

Od 12. 7. - 9. 8. 2024 čerpání řádné dovolené. V ostatní dny se spojte s kanceláří školy od 8.00 - 13.00.

 

 

 

 

Oznámení o změně výše úplaty za předškolní a zájmové  vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

 

 

Aktuální

Operační program OP JAK.pdf 

Národní plán obnovy

„Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou výuku“

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016484logo- projekt

Předmětem projektu je rekonstrukce výukového prostoru v ZŠ Štramberk, kde v rámci dotační  podpory vznikne učebna přírodopisu pro praktickou výuku předmětů s vazbou na přírodní  vědy s mezipředmětovým přesahem do pracovních činností. Učebna bude vybavena novým  nábytkem, výukovými pomůckami. Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků v  oblasti přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 68.

 • Výše schválené podpory: 529 917,00 Kč
 • Doba realizace: 22. 4. 2021 – 31. 8. 2022

„Šablony pro ZŠ a MŠ III“

 • Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.6.X/0.0/0.0/20_080/0019268“logo projektu
 • Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100%
 • Celková výše podpory: 964 368 Kč
 • Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022)

„Šablony pro ZŠ a MŠ II“

 • Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011234“logo
 • Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100%
 • Celková výše podpory: 1 730 202 Kč
 • Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020), prodlouženo do 31. 3. 2021

„Sportuj ve škole“

logo sportuj ve školeProjekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či družinářky, kteří si užívají práci s dětmi.

Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“

logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo MŠMT) vyhlašuje podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol (Hodina pohybu navíc).

Obsah a cíl pokusného ověřování:

Pokusné ověřování se plánuje na jeden školní rok s tím, že dosavadní praxe doporučuje trvání pokusného ověřování po dobu 2-3 let. Možné prodloužení bude součástí vyhodnocení a na základě těchto získaných poznatků bude rozhodnuto o dalším postupu. Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. – 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde, které potvrzují výše zmíněné studie prováděné na 2. stupni ZŠ. Výstupem pokusného ověřování je návrh praktické koncepce pohybových aktivit ve školních družinách tak, aby byla přínosná, atraktivní, motivující a stimulující pro současnou generaci žáků, kteří následně v dospělosti budou pozitivně ovlivňovat své vlastní děti ve prospěch zdravého aktivního životního stylu. Pokusné ověřování se uskuteční na souboru pilotních základních škol, které budou vybrány prostřednictvím zveřejněné výzvy na stránkách MŠMT a NÚV.

Základní cíle pokusného ověřování:

 1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách,
 2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pilotního ověřování,
 3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky pohybu programu,
 4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

„Šablony pro ZŠ a MŠ I“

Cílem projektu je personální posílení školy o školního asistenta, chůvu, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

 • Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002981“
 • Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100%
 • Celková výše podpory: 1 212 580 Kč
 • Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 1. 2017 do 12. 12. 2018)

Šablony pro ZŠ a MŠ I. – publicita (73.9 kB)

Publicita v médiích:

ZŠ Štramberk

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vize školy

Rozvrh zvonění

1. hodina   7,40 hod. - 8,25 hod.

2. hodina   8,35 hod. - 9,20 hod.

3. hodina   9,40 hod. - 10,25 hod.

4. hodina  10,35 hod. - 11,20 hod.

5. hodina  11,30 hod. - 12,15 hod.

6. hodina  12,25 hod. - 13,10 hod.

7. hodina  13,40 hod. - 14,35 hod.

8. hodina  14,35 hod. - 15,10 hod.

Partneři školy

 • ​113 let
 • 22 pedagogů
 • 287 žáků
 • 16 tříd