3. Září, 2019 Pavla Bajerová Základní škola Komentáře: 0

V pondělí 2. září začal nový školní rok nejen pro školáky, ale i pro děti z mateřských škol. Naši nejmladší třídu Kuřátek navštívily samé nové dětičky. Seznamují se s prostředím, hračkami, kamarády. Pečují o ně dvě paní učitelky a chůva. Do třídy Zajíčků zavítali také někteří noví kluci a holky. Pomalu si zvykají na odloučení [...]

Číst dále >
3. Září, 2019 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Po letních prázdninách se ve školách znovu rozbíhají hodiny pohybových aktivit v rámci projektu Sportuj ve škole, který druhým rokem volně navazuje na pokusné ověřování programu MŠMT s názvem „Hodina pohybu navíc“.

Hrát hry, zkoušet nové sportovní aktivity a zároveň se u toho bavit pohybem se svými spolužáky? To vše a mnohem víc čeká na holky a kluky díky projektu „Sportuj ve škole“.

Od 1. září 2019 tak holky a kluci budou v rámci pobytu ve školní družině zkoušet různé pohybové aktivity od opičích drah a sportovních her až po základy oblíbených sportů, jakými jsou například basketbal či volejbal. Lekce budou probíhat jednu až tři hodiny týdně a budou nabídnuty v rámci pobytu v družině pro děti zdarma.

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace:

Bakaláři 1. – 3. ročník

Jaroslav Pikulík, tel. 731 138 022

3. Září, 2019 Martina Žáčková Základní škola Komentáře: 0

2. září 2019 poprvé zasedli do školních lavic noví prvňáčci. První školní den je doprovodili rodiče a ostatní příbuzní. Přivítal je pan ředitel Mgr. Stanislav Peš a paní starostka Ing. Andrea Hlávková. Popřejme  dětem, ať se jim ve škole líbí.  Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii. 

Číst dále >

PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2019

ZÁPIS do školní družiny 7:00 – 10:00

U žáků 1. třídy proběhne společný zápis a informativní schůzka ve třídě.

Provoz ŠD v tento den nebude.

 

ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ 2019

ZÁPIS do školní družiny 12:00 – 16:00 (ŠD ve 2. patře č. 36)

ŘÁDNÝ PROVOZ školní družiny:

      ranní ŠD – 6:00 – 7:30 – podkrovní místnost ŠD

      odpolední ŠD – po ukončení výuky – 15:00 – žáci budou rozděleni do svých oddělení

      koncová ŠD – 15:00 – 16:00 – podkrovní místnost ŠD       

20. Srpen, 2019 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Milí rodičové, děti a Štramberáci,

dětem ve škole i mateřských školách začíná nový školní rok, ve kterém do 12 tříd základní školy nastoupí přibližně 260 žáků. Kapacita 115 žáků v mateřských školách je také zcela využita. V uplynulém školním roce byla zahájena celá řada projektů, které se rozběhnou právě od září.

Díky grantu od firmy innogy Gas Storage se žáci dočkají moderních interaktivních pomůcek pro výuku angličtiny na 1. stupni a 3D  tiskárny k výuce informatiky a pracovních činností. Šablony II. umožnily vybavit novou notebookovou učebnu a místnost, kde se bude vyučovat také kroužek, který seznámí děti se základy programování prostřednictvím robotických pomůcek Ozobotu a Beebotu.

Dalších změn se dočkají odborné učebny informatiky, fyziky a chemie, na školní zahradě bude vybudována venkovní učebna pro výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů.  Výrazně se zlepší také konektivita školy. Vše bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol“, žádost podalo Město Štramberk. Nového vzhledu se také dočká školní hřiště, doplněné na školní zahradě o běžeckou dráhu a doskočiště pro skok daleký.

Ve výuce se i nadále bude škola zaměřovat na metody umožňující co nejkvalitnější osvojení učiva v menších skupinách, při výuce cizích jazyků a matematiky, ale také například zeměpisu nebo dějepisu. Žáci školy se budou účastnit také celé řady vědomostních a sportovních soutěží, pořádaných MŠMT.

V letošním školním roce se žáci aktivně zúčastní zářijových oslav Města Štramberk, pokusí se obhájit titul Ekoškola, zapojí se do soutěže školních parlamentů. Mezi plánovanými akcemi nebudou chybět: Lyžáček pro 1. stupeň, Lyžařský a snowboardový kurz ve Velkých Karlovicích pro 2. stupeň, cyklistický kurz pro žáky 8. ročníku a další zajímavé exkurze.

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září v 7:40 hodin, žáci 1. ročníku v 8:00 hodin.

Všem dětem a rodičům přeji pohodový vstup do nového školního roku.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

1. Červenec, 2019 Pavla Bajerová MŠ Bařiny Komentáře: 0

Ve středu 12. června se celá školka MŠ Bařiny vydala na výlet za zmrzlinou do Štramberku. Nejstarší děti z třídy Veverek navštívily prvňáčky, své kamarády z loňských let, v ZŠ Štramberk. Školáčci nám ukázali, jak umí číst, psát, počítat nebo co nového se naučili v anglickém jazyce. V úterý 18. června jsme navštívili knihovnu ve Štramberku. Dětem přečetla paní [...]

Číst dále >
Stránka 1 z 24112345...102030...Poslední »

ZŠ Štramberk © 2013-