Zvýšení ceny stravného od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 dochází k navýšení stravného u žáků ZŠ o 2,-Kč  u MŠ 3,-Kč

Nová cena obědů žáků ZŠ

7 – 10 let              23,- Kč

11 – 15 let            25,- Kč

15 a více let        27,- Kč

Nová cena dětí MŠ celodenní strava

Do 6 let 34,- Kč

Od 7 let 35,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na celou dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daného věku.

Navýšená cena se  promítne v záloze na leden, která proběhne k 20. 12. 2019.