Zaměstnanci

 

 Pedagogičtí pracovníci základní školy
Příjmení a jméno Funkce E-mail
Adamcová Miroslava třídní učitelka VII. A miroslava.adamcova@zsstramberk.cz
Bjaček Aleš třídní učitel V. A, koordinátor EVVO ales.bjacek@zsstramberk.cz
Čurdová Šárka třídní učitelka III. B sarka.curdova@zsstramberk.cz
Dobiášová Lenka třídní učitelka III. A lenka.dobiasova@zsstramberk.cz
Imider Martina bez třídnictví martina.imider@zsstramberk.cz
Jalůvková Jitka třídní učitelka II. A jitka.jaluvkova@zsstramberk.cz
Jankovičová Dita třídní učitelka VII. B dita.jankovicova@zsstramberk.cz
Juchelka Martin třídní učitel IV. B martin.juchelka@zsstramberk.cz
Kalíšková Vlasta bez třídnictví vlasta.kaliskova@zsstramberk.cz
Kelnarová Marie ředitelka školy marie.kelnarova@zsstramberk.cz
Kotonská Hana třídní učitelka VI. A, metodik prevence hana.kotonska@zsstramberk.cz
Maťátková Mária třídní učitelka I. B maria.matatkova@zsstramberk.cz
N´jai Radmila výchovný poradce, reedukační péče radmila.njai@zsstramberk.cz
Pikulík Jaroslav zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP a ICT  zastupce@zsstramberk.cz
Stanislavová Martina třídní učitelka I. A martina.stanislavova@zsstramberk.cz
Stránská Lucia třídní učitelka VIII. B lucia.stranska@zsstramberk.cz
Ševčíková Magda třídní učitelka IV. A magda.sevcikova@zsstramberk.cz
Škývarová Petra třídní učitelka V. B petra.skyvarova@zsstramberk.cz
Šlupinová Ivana třídní učitelka VIII. A ivana.slupinova@zsstramberk.cz
Vosejpková Lenka  třídní učitelka IX. A lenka.vosejpkova@zsstramberk.cz
Žáčková Martina bez třídnictví martina.zackova@zsstramberk.cz
Kašpárková Marie vychovatelka školní družiny marie.kasparkova@zsstramberk.cz
Pyžíková Dana vychovatelka školní družiny dana.pyzikova@zsstramberk.cz
Reichmannová Petra vychovatelka školní družiny petra.reichmannova@zsstramberk.cz
Bárová Veronika asistent pedagoga V. A veronika.barova@zsstramberk.cz
Benešová Alena asistent pedagoga VII. B alena.benesova@zsstramberk.cz
Bražinová Šárka asistent pedagoga III. B sarka.brazinova@zsstramberk.cz
Macková Kamila asistent pedagoga I. B kamila.mackova@zsstramberk.cz
Mintělová Romana asistent pedagoga I. B romana.mintelova@zsstramberk.cz
Nekorancová Marcela asistent pedagoga IV. A marcela.nekorancova@zsstramberk.cz
Slováková Veronika asistent pedagoga II. A veronika.slovakova@zsstramberk.cz
Štefková Kristýna asistent pedagoga V. B kristyna.stefkova@zsstramberk.cz
Uhlířová Věra asistent pedagoga VII. A vera.uhlirova@zsstramberk.cz
Správní zaměstnanci základní školy
Štáblová Zdenka ekonom ekonom@zsstramberk
Bittnerová Petra účetní sekretariat@zsstramberk.cz
Hanzelka Pavel školník pavel.hanzelka@zsstramberk.cz
Hatlapatková Jelena uklízečka
Kolářová Kristýna uklízečka
Mikulenková Naďa uklízečka
Zaměstnanci školní jídelny základní školy
Salivarová Helena vedoucí školní jídelny jidelna@zsstramberk.cz
Baroňová Pavla vedoucí kuchařka jidelna@zsstramberk.cz
Holubová Jana kuchařka jidelna@zsstramberk.cz
Sykalová Eva kuchařka jidelna@zsstramberk.cz
Zelinková Pavla pomocná kuchařka jidelna@zsstramberk.cz

 

 

Zaměstnanci MŠ Zauličí
Kvitová Markéta zástupkyně ředitelky pro MŠ ms@zsstramberk.cz
Břusková Petra učitelka
Hejlová Lenka učitelka
Kožušníková Lucie učitelka
Masiariková Beatrice asistent pedagoga
Kolářová Monika výdejčí stravy
Tobolová Irena školnice

 

Zaměstnanci MŠ Bařiny
Brusová Pavla učitelka ms@zsstramberk.cz
Červenková Šárka učitelka
Fialová Milada učitelka
Galiová Božena učitelka
Krestová Lenka učitelka
Pikuliková Petra učitelka
Jalůvková Miloslava asistent pedagoga
Bittnerová Petra vedoucí jídelny MŠB jidelnamsb@zsstramberk.cz
Sopuchová Eva kuchařka
Vjaclovská Jiřina školnice
Hroudová Michaela výdejčí stravy a úklid
Kiktová Miluše chůva