Zaměstnanci

 

 Pedagogičtí pracovníci základní školy
Příjmení a jméno Funkce E-mail
Adamcová Miroslava třídní učitelka VI. A miroslava.adamcova@zsstramberk.cz
Bartková Hana třídní učitelka VI. B hana.bartkova@zsstramberk.cz
Bartoňová Aneta vychovatelka školní družiny, školní asistent aneta.bartonova@zsstramberk.cz
Bjaček Aleš třídní učitel IX. A, metodik prevence ales.bjacek@zsstramberk.cz
Dobiášová Lenka třídní učitelka II. A lenka.dobiasova@zsstramberk.cz
Jalůvková Jitka třídní učitelka I. A, koordinátor EVVO jitka.jaluvkova@zsstramberk.cz
Jankovičová Dita bez třídnictví dita.jankovicova@zsstramberk.cz
Juchelka Martin třídní učitel III. B martin.juchelka@zsstramberk.cz
Kabátová Lucie asistent pedagoga I. A lucie.kabatova@zsstramberk.cz
Kalíšková Vlasta bez třídnictví vlasta.kaliskova@zsstramberk.cz
Kotonská Hana třídní učitelka V. A hana.kotonska@zsstramberk.cz
Kundlová Šárka třídní učitelka II. B sarka.kundlova@zsstramberk.cz
Maťátková Mária třídní učitelka IV. A maria.matatkova@zsstramberk.cz
Milichová Jana bez třídnictví jana.milichova@zsstramberk.cz
N´jai Radmila výchovný poradce, reedukační péče radmila.njai@zsstramberk.cz
Pikulík Jaroslav zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP a ICT zastupce@zsstramberk.cz
Pyžíková Dana vychovatelka školní družiny dana.pyzikova@zsstramberk.cz
Reichmannová Petra vychovatelka školní družiny petra.reichmannova@zsstramberk.cz
Stanislavová Martina třídní učitelka III. A martina.stanislavova@zsstramberk.cz
Stránská Lucia třídní učitelka VII. B lucia.stranska@zsstramberk.cz
Škývarová Petra třídní učitelka IV. B petra.skyvarova@zsstramberk.cz
Šlupinová Ivana třídní učitelka VII. A ivana.slupinova@zsstramberk.cz
Štefková Kristýna asistent pedagoga IV. B kristyna.stefkova@zsstramberk.cz
Vosejpková Lenka třídní učitelka VIII. A lenka.vosejpkova@zsstramberk.cz
Žáčková Martina bez třídnictví martina.zackova@zsstramberk.cz
Bražinová Šárka asistent pedagoga VI. A sarka.brazinova@zsstramberk.cz
Krestová Lenka asistent pedagoga II. B lenka.krestova@zsstramberk.cz
Mintělová Romana asistent pedagoga III. A romana.mintelova@zsstramberk.cz
Jaroňová Ladislava asistent pedagoga VI. B ladislava.jaronova@zsstramberk.cz
Správní zaměstnanci základní školy
Štáblová Zdenka ekonom ekonom@zsstramberk
Bittnerová Petra účetní sekretariat@zsstramberk.cz
Hanzelka Pavel školník pavel.hanzelka@zsstramberk.cz
Holubová Jana uklízečka
Sochová Gabriela uklízečka
Hatlapatková Jelena uklízečka
Zaměstnanci školní jídelny základní školy
Salivarová Helena vedoucí školní jídelny jidelna@zsstramberk.cz
Baroňová Pavla vedoucí kuchařka jidelna@zsstramberk.cz
Kotonská Zdenka kuchařka jidelna@zsstramberk.cz
Sykalová Eva kuchařka jidelna@zsstramberk.cz

 

 

Zaměstnanci MŠ Zauličí
Kvitová Markéta vedoucí učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Macková Kamila asistent pedagoga mszaulici@zsstramberk.cz
Hejlová Lenka učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Břusková Petra učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Kožušníková Lucie učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Volková Irena výdejčí stravy mszaulici@zsstramberk.cz
Tobolová Irena školnice mszaulici@zsstramberk.cz

 

Zaměstnanci MŠ Bařiny
Jurková Jana vedoucí učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Galiová Božena učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Červenková Šárka učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Pikuliková Petra učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Bittnerová Petra vedoucí jídelny jidelnamsb@zsstramberk.cz
Zelinková Pavla kuchařka msbariny@zsstramberk.cz
Fialová Milada učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Brusová Pavla učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Bárová Veronika asistent pedagoga msbariny@zsstramberk.cz
Vjaclovská Jiřina školnice MŠB msbariny@zsstramberk.cz
Hroudová Michaela výdejčí stravy a úklid msbariny@zsstramberk.cz
Jalůvková Miloslava asistent pedagoga msbariny@zsstramberk.cz
Kiktová Miluše chůva msbariny@zsstramberk.cz