Zaměstnanci

 

 Pedagogičtí pracovníci základní školy
Příjmení a jméno Funkce E-mail
Adamcová Miroslava třídní učitelka IX. A miroslava.adamcova@zsstramberk.cz
Bartoňová Aneta vychovatelka školní družiny, školní asistent aneta.bartonova@zsstramberk.cz
Bjaček Aleš třídní učitel VII. A, metodik prevence ales.bjacek@zsstramberk.cz
Dobiášová Lenka třídní učitelka III. A lenka.dobiasova@zsstramberk.cz
Dvořáková Monika třídní učitelka VIII. A monika.dvorakova@zsstramberk.cz
Flajšerová Eliška školní asistent ve školní družině eliska.flajserova@zsstramberk.cz
Jalůvková Jitka třídní učitelka II. B, koordinátor EVVO jitka.jaluvkova@zsstramberk.cz
Kalíšková Vlasta bez třídnictví vlasta.kaliskova@zsstramberk.cz
Kundlová Šárka třídní učitelka IV. A sarka.kundlova@zsstramberk.cz
Jankovičová Dita bez třídnictví dita.jankovičová@zsstramberk.cz
Kiss Farkas Simona třídní učitelka I. B simona.kissfarkas@zsstramberk.cz
Maťátková Mária třídní učitelka II. A maria.matatkova@zsstramberk.cz
Milichová Jana bez třídnictví jana.milichova@zsstramberk.cz
N´jai Radmila výchovný poradce, reedukační péče radmila.njai@zsstramberk.cz
Peš Stanislav ředitel školy, výchovný poradce reditel.pes@zsstramberk.cz
stanislav.pes@zsstramberk.cz
Pikulík Jaroslav zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP a ICT zastupce@zsstramberk.cz
Pyžíková Dana vedoucí školní družiny dana.pyzikova@zsstramberk.cz
Reichmannová Petra vychovatelka školní družiny petra.reichmannova@zsstramberk.cz
Stanislavová Martina třídní učitelka I. A martina.stanislavova@zsstramberk.cz
Stránská Lucia třídní učitelka V. B lucia.stranska@zsstramberk.cz
Petra Škývarová třídní učitelka V. A petra.skyvarova@zsstramberk.cz
Vosejpková Lenka třídní učitelka VI. A lenka.vosejpkova@zsstramberk.cz
Žáčková Martina bez třídnictví martina.zackova@zsstramberk.cz
Bražinová Šárka asistent pedagoga IV. A sarka.brazinova@zsstramberk.cz
Krestová Lenka asistent pedagoga V. A lenka.krestova@zsstramberk.cz
Mintělová Romana asistent pedagoga I. A romana.mintelova@zsstramberk.cz
Jaroňová Ladislava asistent pedagoga VIII. A ladislava.jaronova@zsstramberk.cz
Správní zaměstnanci základní školy
Štáblová Zdenka ekonom ekonom@zsstramberk
Bittnerová Petra účetní sekretariat@zsstramberk.cz
Hanzelka Pavel školník pavel.hanzelka@zsstramberk.cz
Cochlárová Ladislava uklízečka
Sochová Gabriela uklízečka
Hatlapatková Jelena uklízečka
Zaměstnanci školní jídelny základní školy
Salivarová Helena vedoucí školní jídelny jidelna@zsstramberk.cz
Baroňová Pavla vedoucí kuchařka jidelna@zsstramberk.cz
Kotonská Zdenka kuchařka jidelna@zsstramberk.cz
Sykalová Eva kuchařka jidelna@zsstramberk.cz

 

 

 

Zaměstnanci MŠ Zauličí
Štěpánová Jana vedoucí učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Flajšerová Eliška chůva mszaulici@zsstramberk.cz
Hejlová Lenka učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Hricová Markéta učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Korená Lucie učitelka mszaulici@zsstramberk.cz
Kvitová Ludmila výdejčí stravy mszaulici@zsstramberk.cz
Tobolová Irena školnice mszaulici@zsstramberk.cz

 

Zaměstnanci MŠ Bařiny
Jurková Jana vedoucí učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Galiová Božena učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Červenková Šárka učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Bajerová Pavla učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Bittnerová Petra vedoucí jídelny jidelnamsb@zsstramberk.cz
Binerová Markéta kuchařka msbariny@zsstramberk.cz
Fialová Milada učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Brusová Pavlína učitelka msbariny@zsstramberk.cz
Bárová Veronika chůva msbariny@zsstramberk.cz
Vjaclovská Jiřina školnice MŠB msbariny@zsstramberk.cz
Hroudová Michaela výdejčí stravy a úklid msbariny@zsstramberk.cz
Jalůvková Miloslava asistent pedagoga msbariny@zsstramberk.cz