Žákovský parlament

Ve školním roce 2019/2020 působí ve škole žákovský parlament pod vedením Mgr. Dity Jankovičové.

Své zastoupení v něm mají žáci od 3. ročníku. O svých aktivitách pravidelně informují spolužáky, od kterých sbírají také podněty pro další činnost.

Hlavní cíle pro školní rok 2019 /2020

  • zlepšení atmosféry ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
  • rozvíjení vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
  • podpora charitativní činnosti (podpora dětí se zdravotním postižením atd.)
  • vést žáky školy k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu