Výuka žáků na 2. stupni, 6. – 8. ročník

V souladu s rozhodnutím ministra školství je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně v základní škole za účelem konzultací s učiteli. DOCHÁZKA JE DOBROVOLNÁ!

DO 30. 6. 2020 NADÁLE POKRAČUJE DISTANČNÍ VÝUKA!

Konzultace jsou nastaveny formou vyučovacích bloků 2x týdně, dle níže uvedeného rozvrhu.

Vzdělávací aktivity a konzultace se budou realizovat pro přihlášené skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 31. 5. 2020.

Obsahem je učivo předmětů hlavních / odborných

Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 následujícím způsobem:

  Rozvrh – 2. stupeň, od 8. 6. 2020  

Účast dítěte ve škole potvrďte, prosím, do neděle 31. 5. 2020 třídnímu učiteli v programu Bakaláři a doplňte také informaci, zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

V příloze naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které žák odevzdá 8. 6. 2020 před vstupem do školy, bez něj se nemůže výuky zúčastnit. Bude mít s sebou také dvě ochranné roušky.

Ve škole bude provoz upraven dle manuálu MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – Aktualizace k 27. 5. 2020.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

 

Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík , tel. 731 138 022

Mgr. Stanislav Peš, tel. 736 234 492

Ve Štramberku 4. 5. 2020                             S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Čestné-prohlášení