Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Ve čtvrtek 10. května se konal zápis do mateřských škol ve Štramberku. Z celkového počtu 50 zájemců mohlo být na volná místa v souladu s kritérii přijato maximálně 41 dětí. Děti, které nebyly přijaty, jsou mladší než 2 a půl roku, nebo nemají trvalé bydliště v místě Štramberk. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v příloze.

Z. Havlíková, ředitelka školy

 Výsledky přijímacího řízení do MŠ Bařiny a MŠ Bařiny 1 pro školní rok 2018-19

 Výsledky přijímacího řízení do MŠ Zauličí pro školní rok 2018-19