Výsledky přijímacího řízení do MŠ ve Štramberku

Základní škola a Mateřská škola Štramberk rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), že vyhovuje následujícím žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bařiny a v Mateřské škole Zauličí.
www.pass4suresale.com

Poučení:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) . Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Štramberk, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Doporučení vedení školy:

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, pokud už o umístění svého  dítěte v MŠ nemají zájem, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili škole (nejpozději do pátku 23. 5).

Zároveň prosíme všechny rodiče nepřijatých dětí, kteří zvažují možnost odvolání, aby vyčkali do pondělí 26. 5.  Je pravděpodobné, že se dodatečně ještě nějaká místa v MŠ Bařiny 1 uvolní. O této skutečnosti budeme telefonicky postupně informovat všechny nepřijaté zájemce dle pořadí “A buy-detox.com or cleanse will make you feel cleaner, clearer and lighter,” Clark says. uchazečů (v pondělí 26. 5.).

Poznámka:

V lednu 2014 se podařilo zajistit otevření nového oddělení MŠ Bařiny, které zahájilo svou činnost v pondělí 6. ledna 2014 v prostorách ZUŠ ve Štramberku, Bařiny 571. Tímto vzniklo odloučené pracoviště MŠ Bařiny (tzv. MŠ Bařiny 1), do kterého nastoupilo 13 dvou a půl až tříletých dětí (tj. nejvyšší povolená kapacita pro toto oddělení). Toto oddělení bude i v budoucnu sloužit nejmladším zájemcům o přijetí do obou štramberských MŠ, protože právě pro nejmenší dětí jsou zde vytvořeny nejvhodnější podmínky. V dalších ročnících docházky do MŠ mohou zákonní zástupci těchto nejmenší děti podat žádost o přestup do MŠ Zauliči nebo do  MŠ Bařiny (dle vlastní volby).

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Bařiny pro školní rok 2014-15

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Zauličí pro školní rok 2014-15

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Bařiny pro školní rok 2014-15, změny po oznámení výsledků přijím.řízení

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Bařiny pro školní rok 2014-15, změny po oznámení výsledků přijím.řízení070-684