Výsledky přijetí zápisu do 1. ročníku

 

Zápis do 1. ročníku se na naší ZŠ a MŠ Štramberk konal ve čtvrtek 2. dubna 2020. K dnešnímu dni je přijato celkem 30 dětí, 8 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky.

Pokud jste nemohli přijít k zápisu ve čtvrtek 2. dubna (např. ze zdravotních či jiných důvodů), můžete své dítě na naši školu zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem potřeba telefonicky či osobně předjednat s vedením školy).

ZŠ a MŠ Štramberk má v plánu pro školní rok 2020/2021 otevřít dvě první třídy. 

Těšíme se na Vás!

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Zápis do 1. ročníku – výsledky 2020