SVĚTÝLKOVÁNÍ mšz

Tento týden se v naší třídě Sluníček věnujeme tématu „Nastává čas světýlek“.  Seznamujeme děti s adventem a předvánočním časem. V úterý 24. 11. 2015 jsme si pro rodiče, prarodiče a jejich děti připravily akci „Světýlkování“. Rodiče a prarodiče se začali postupně scházet od 15:00hod. Na začátku akce si společně s dětmi vyráběli lucerničky z plastových lahví, kterými si svítili na cestu. Po ukončení výroby lucerniček jsme mohli zjistit, kdo se bojí tmy a kdo se nebojí. Připravily jsme pro děti stezku odvahy, během které měly za úkol si zapamatovat alespoň 4 obrázky a kdo si troufl, tak všech 6 obrázků, které na cestě našly. Společně jsme si pak svítili lucerničkami na cestu a šli hledat poklad. I když byl poklad velmi dobře ukrytý, Kačenka ho objevila jako první a po ní se z pokladu radovaly i ostatní děti. Děti dostaly bonbony a svítící náramky. Pak jsme se všichni vydali zpátky do školky, kde nás čekal oheň a opékání jablíček nebo marshmallows. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, za účast na této akci i přes tak chladné počasí.

Lucie Korená

Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.