Strom života

Dne 10. října se žáci 7. ročníku zúčastnili vzdělávací hry, která nese název „Strom života“. Jedná se o multitématický edularp, který žáky seznámil s tématem vody z více úhlů pohledu (fyzikální a chemické vlastnosti vody, etické a společenské otázky, ekologie vody).

Žáci byli vnořeni do rolí a jejich úkolem bylo zachránit strom života před zlým duchem, který ho znečistil. Hrou je prováděl šaman, který je posílal k čtyřem duchům (představitelé živlů), u kterých žáci plnili různé úkoly (museli filtrovat vodu pomocí písku nebo živočišného uhlí, museli rozluštit zašifrovanou tajenku a mnoho dalších). Za každý úkol žáci získávali čistou vodu (modré balónky) nebo špinavou vodu (zelené balónky). Na konci hry se museli žáci rozhodnout, který duch je ten špatný a museli ho zlikvidovat. Jedné skupince se to bohužel nepodařilo a druhá skupinka pro jistotu zlikvidovala všechny duchy.

Celá simulace hry vedla k tomu, aby si žáci uvědomili, jak moc se s vodou plýtvá a že je potřeba se naučit vodou šetřit a neznečišťovat ji.

Myslím si, že akce byla vydařená a animátorky (duchové a šaman) stejně jako žáci si tento den užili.

Mgr. Aleš Bjaček

logofoto Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii.