Školská rada

Ve Školské radě jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy.

V našem případě se jedná o 3 volené zástupce rodičů, 3 zvolené učitele a 3 jmenované zástupce zřizovatele.

Od ledna 2019 působí Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jaroslav Sosík předseda rady školy, člen za rodiče
MgA. Alena Goršanová členka rady za rodiče,alena.gorsanova@centrum.cz
Ing. Radka Krysová členka rady za rodiče,zivotni.prostredi@stramberk.cz
Mgr. Petr Buzek člen rady za obec
Bc. Věra Hanzlíková členka rady za obec
Karel Turek člen rady za obec
Mgr. Miroslava Adamcová členka rady za školu, miroslava.adamcova@zsstramberk.cz
Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík člen rady za školu, zastupce@zsstramberk.cz
Mgr. Martina Žáčková členka rady za školu, martina.zackova@zsstramberk.cz