Školská rada

Ve Školské radě jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy.

V našem případě se jedná o 3 volené zástupce rodičů, 3 zvolené učitele a 3 jmenované zástupce zřizovatele.

Od ledna 2019 působí Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jaroslav Sosík předseda rady školy, člen za rodiče
MgA. Alena Goršanová členka rady za rodiče,alena.gorsanova@centrum.cz
Ing. Radka Krysová členka rady za rodiče,zivotni.prostredi@stramberk.cz
Mgr. Petr Buzek člen rady za obec
Bc. Věra Hanzlíková členka rady za obec
Karel Turek člen rady za obec
Mgr. Miroslava Adamcová členka rady za školu, miroslava.adamcova@zsstramberk.cz
Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík člen rady za školu, zastupce@zsstramberk.cz
Mgr. Martina Žáčková členka rady za školu, martina.zackova@zsstramberk.cz

 

Od listopadu 2017 působila Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jaroslav Sosík předseda rady školy, člen za rodiče
MgA. Alena Goršanová členka rady za rodiče,alena.gorsanova@centrum.cz
Ing. Radka Krysová členka rady za rodiče,zivotni.prostredi@stramberk.cz
Ing. Oldřich Škrabal člen rady za obec, mistostarosta@stramberk.cz
Mgr. Milan Hanzelka člen rady za obec, mil.hanzelka@gmail.com 
Mgr. Petra Milichová členka rady za obec, petramilichova@seznam.cz
Mgr. Miroslava Adamcová členka rady za školu, miroslava.adamcova@zsstramberk.cz
Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík člen rady za školu, zastupce@zsstramberk.cz
Mgr. Martina Žáčková členka rady za školu, martina.zackova@zsstramberk.cz

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10 2018

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 18. 6. 2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 12. 12. 2017

 

Od listopadu 2014 působí Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jaroslav Sosík předseda rady školy, člen za rodiče
Pavlína Václavínková členka rady za rodiče
MgA. Alena Goršanová členka rady za rodiče
Robert Švarc člen rady za obec
Ing. Oldřich Škrabal člen rady za obec
Mgr. Milan Hanzelka člen rady za obec
Mgr. Jana Milichová členka rady za školu
Mgr. Marie Kelnarová členka rady za školu
Mgr. Miroslava Adamcová členka rady za školu


Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 11. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 19. 10. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 29. 8. 2016

 Zápis ze zasedání školské rady dne 4.5.2016

 Zápis z jednání školské rady 20. 10. 2015

 Zápis z jednání školské rady 7. 10. 2015

 Zápis z jednání školské rady, 11. 2. 2015

 Zápis z jednání školské rady, 23. 6. 2014

 Zápis z jednání Školské rady, 21. 10. 2013

 Zápis z jednání Školské rady, 26. 6. 2013

 Zápis z jednání Školské rady, 22. 10. 2012

 Zápis z jednání Školské rady, 10. 9. 2012

 

 


ZŠ Štramberk © 2013-