Školská rada

Ve Školské radě jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy.

V našem případě se jedná o 3 volené zástupce rodičů, 3 zvolené učitele a 3 jmenované zástupce zřizovatele.

Od prosince 2021 působí Školská rada v tomto složení:

Mgr. Šárka Kundlová předseda rady školy, členka rady za školu,        email: sarka.kundlova@zsstramberk.cz
Ing. Richard Kuběna, PhD. místopředseda rady školy, člen rady za rodiče
Mgr. Miroslava Adamcová členka rady za školu
Mgr. Petr Buzek člen rady za obec
Bc. Věra Hanzlíková členka rady za obec
Karel Turek člen rady za obec
Ing. Tomáš Halamík MBA člen rady za rodiče
Mgr. Vendula Stodolová členka rady za rodiče
Mgr. Martin Juchelka člen rady za školu