Školní vzdělávací programy

 

V této sekci jsou k nahlédnutí částečné (neúplné) verze stávajících dvou platných školních vzdělávacích programů. Kompletní verze (úplná znění ŠVP- včetně učebních osnov jednotlivých předmětů a jejich rozpisu na jednotlivá období) jsou k dispozici na vyžádání v tištěné podobě v kanceláři školy.

Dokumenty ke stažení:

 Školní vzdělávací program_1. 9. 2013

 Dodatky ŠVP 2013, přehled dodatků

 

 Školní vzdělávací program_1. 9. 2016

 Dodatky ŠVP 2016, přehled dodatků