Školní jídelna

Dokumenty ke stažení

Alergeny – informace pro strávníky ve ŠJ

Informujeme všechny strávníky ŠJ, že od 13.12.2014 vstupuje v platnost značení alergenů v potravinách.  Školní jídelna bude od tohoto data značit přímo v jídelníčku u každého jídla, jaký druh alergenu obsahuje.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.204 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – vyhláška 113/2005 Sb.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.          

Bližší informace v uvedených přílohách.

Helena Salivarová, vedoucí ŠJ

Seznam alergenů

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13.12. 2014

Úhrada stravného

Vnitřní řád školní jídelny

Oznámení – režie

Kalkulační list pro školní stravování od 1. 9. 2022

Stravné – navýšení ceny od 1. 9. 2022

 

Jídelníček