Provoz školy a výuka na 1. st., od 25. 5. 2020

21. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Vážení rodiče,

základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

Rozsah výuky u žáků 1. – 2. ročníku

Vstup hlavním vchodem

7: 40 hodin

1.A       Mgr. Martina Stanislavová (10 žáků)                       oběd 11:00               

1.B       Mgr. Simona Kiss Farkas (10 žáků)                           oběd 11:00              

2.A       Mgr. Maria Maťátková (11 žáků)                               oběd 11:20               

2.B       Mgr. Jitka Jalůvková (10 žáků)                                 oběd 11:20               

 

Rozsah výuky u žáků 3. – 4. ročníku

Vstup vchodem u hřiště

7: 50 hodin

 3.A (1.sk) Mgr. Lenka Dobiášová (11 žáků)                              oběd 11:40    

3.A (2.sk) Mgr. Dita Jankovičová (10 žáků) učebna VV,     oběd 11:50    

4.A           Mgr. Šárka Kundlová (15 žáků)                                  oběd 12:00    

 

Rozsah výuky u žáků 5. ročníku

Vstup vchodem u hřiště

8:00 hodin

5.A       Bc.    Petra Škývarová (15 žáků)                    oběd 12:10    

5.B       Mgr. Lucia Stránská, uč. 8.A(15 žáků)          oběd 12:20                

 

Provoz školní družiny – pro přihlášené žáky

 

Od skončení výuky, oběda do 15:15 hod.

 1.A             Romana Mintělová  ( 7 žáků), učebna 1.A

1.B             Petra Reichmanová (6 žáků), učebna 1.B

2.A             Dana Pyžíková (5 žáků), ŠD 2

2.B             Mgr. Ladislava Jaroňová  (8 žáků), učebna 2. B

3.A             Aneta Bartoňová (6 žáků), učebna 3. A

 

Rodiče, kteří své dítě přivedou do školy nebo budou vyzvedávat nesmí vstupovat do budovy školy – počkají na dítě před hlavním vchodem !!!

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Do 17. 5. 2020 je pak nutné nahlásit účast dítěte ve výuce z důvodu naplánování skupin.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

Cílem výuky je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Nebudou však chybět ani výchovy (s výjimkou TV, která není povolena).

Vzdělávací aktivity zajistí pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Ranní družina nebude poskytována.

Žáci přihlášení ve školním roce 2019/2020 do školní družiny, ji budou mít i nadále zajištěnou, ale na principu neprostupnosti skupin z jiných ročníků (žáci z jedné třídy budou mít také odpolední družinu spolu).

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík , tel. 731 138 022

Mgr. Stanislav Peš, tel. 736 234 492

 

Ve Štramberku 20. 5. 2020                           S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy


ZŠ Štramberk © 2013-