Projektový den v MŠB O včelách

V úterý 23. června přišel do naší školky včelař pan Vavruš. Přinesl pro děti překvapení – skleněný včelí úl plný včelek, včetně královny. Děti přímo pozorovaly hemžení uvnitř úlu, organizaci práce včelek, krmení, víčkování a podobně. Poznaly včelařské potřeby a včelí produkty. Samozřejmě největší radost měly z ochutnávky. Paní učitelky celý týden s dětmi tvořily na téma včel, děti si vyrobily úly, namalovaly včely, řešily pracovní listy. Naučily se báseň i píseň o včelkách a vše doplnily pohybem. Také venku jsme pozorovali včely na květech v blízkosti školky. Projekt se dětem velmi líbil. Děkujeme panu Vavrušovi za velmi pěkné poučné a názorné vyprávění.

Pavla Bajerová

Všechny fotografie jsou dostupné zde.