Projekt TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

Rodina má na výchovu dítěte mnohem větší vliv než škola a je tragédie, působí-li výchova v rodině úplně jiným směrem než výchova ve škole. Nastal čas, kdy se rodiče sami mohou rozhodnout a volně vybrat školu, která bude vyhovovat jejich požadavkům. A jen informovaný rodič, který ví, jak chce své dítě vychovávat a jaké jsou možnosti, se bude umět s učitelem domluvit o společném postupu. A to je také důvod, proč se škola rozhodla uspořádat tři setkání pro nastávající žáky prvních ročníků společně i s rodiči.

Stáhněte si detailni popis projektu:

Těšíme se do školy

Projekt jsme nazvali „Těšíme se do školy“. Rodiče s nastávajícími žáky se takto mohou seznámit se školním prostředím, s učitelkami prvních ročníků, s aktivitami a zaměřením školy.

  1. setkání – seznámení se školním prostředím, s učiteli
  2. setkání – školní pracovní činnost dětí
  3. setkání – empatie, školní zralost

Pracovní listy jsou zaměřeny na sluchové a zrakové vnímání, na uvolňovací kresebné cviky, matematické představy, geometrické tvary a barvy. Do programu je zařazena prohlídka školy, společné hry s rodiči a dětmi, veršovaná říkadla a rytmizace, zpěv.

Cílem projektu je přispět k tomu, aby se škola stala místem radosti, kde se děti cítí dobře, která každému umožní rozvinout všechny své schopnosti a dovednosti.

Termíny: vždy v úterý od 16:00 – 17:00 hod

  1. 19. 2. 2013
  2. 12. 3. 2013
  3. 9. 4. 2013

S sebou: přezůvky, pastelky, tužku a pro rodiče psací potřeby

V případě zájmu o projekt „Těšíme se do školy“ obdržíte přihlášku u zápisu do 1. ročníku.

Související dokumenty:

Přihláška

Seznam pomůcek

Školní zralost

Děti se ve škole učí šťastně a rozumně žít, a to tak, že šťastně a rozumně žijí a tvoří. Výchova není „předatelná“. Výchovu a vzdělání nelze dát. Výchovou a vzděláním se rozumí nastartování celoživotních procesů. (Houška, 1993, s. 12)

„TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *