Přírodovědný klokan

Dne 15. 10. 2019 se žáci osmého a devátého ročníku naší školy účastnili soutěže Přírodovědný klokan, jehož cílem je vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Celkem 52 žáků řešilo 24 úloh z oblasti matematiky, chemie, fyziky, zeměpisu a přírodopisu.

Nejlepšími řešiteli naší školy se stali Marie Rýdlová (9. A), Šimon Kvita (8. A) a Aneta Mikušová (9. A).

Děkujeme všem žákům za účast.

Mgr. Monika Rašková