Poděkování ředitele školy

Milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych v tomto čase a na tomto místě vyjádřil poděkování.

Všichni společně jsme si prošli zcela ojedinělým obdobím, které nikdo z nás ještě nezažil. Dne 11. 3. 2020 byla nařízením Vlády ČR přerušena prezenční forma vzdělávání v naší škole a od 12. 3. 2020 přešla škola k distanční formě výuky. Přizpůsobit jsme se museli všichni, děti, učitelé, ale také rodiče. Bylo potřeba najít nové cesty k dosažení cílů ve vzdělávání, změnit metody i formy práce. Jako na vše „nové“ jsme si nejprve museli zvyknout, vyzkoušet, přizpůsobit se tomuto způsobu výuky. Někdo to zvládl velmi rychle a dobře, někdo postupně. Jsem přesvědčen, že i tato práce byla smysluplná, žáci se naučili větší samostatnosti, zodpovědnosti, trpělivosti, postupně se zlepšovali v ovládání digitálních technologií.  Všichni jsme se naučili něco nového, dozvěděli jsme se mnohé o nás samých, co zvládneme, co dokážeme, k čemu potřebujeme radu a pomoc ostatních.  A to se nám v životě neztratí.

Děkuji tedy vám všem, žákům, rodičům, učitelům. Děkuji za vaši snahu, za vaši pracovitost, za podporu a pomoc. Děkuji, že jsme všichni společně tuto výzvu velmi dobře zvládli.

V příštím školním roce nás čekají nové úkoly, velké změny po rekonstrukci budovy a školní zahrady a také oslava 110. výročí otevření školy. Přeji vám pěkné prázdniny a již teď se těším na setkání s vámi v září školního roku 2020/2021.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy