O škole

V malebném městečku Štramberk má naše škola zvláštní postavení. Sídlí v budově, která přitahuje pozornost místních obyvatel, ale hlavně návštěvníků města. Vypadá totiž jako zámek. Nejeden turista je pak překvapen, když místo zámku objeví školní budovu. Mnozí nevěří a domáhají se prohlídky, ze které odcházejí nadšeni. Jsme na naši školu náležitě pyšní.

Vzdělávání dětí má ve Štramberku tradici sahající až do druhé poloviny 16. století. Dříve se štramberské děti učily ve ,,staré škole“ na náměstí. Potřeba nové školní budovy se plně projevila na počátku 20. století. 2. 12. 1908 obec rozhodla o stavbě nové školní budovy. Vyučování v ní započalo 16. 10. 1910. Novou školu navštěvovali chlapci, dívčí třídy zůstaly ve staré škole na náměstí. Změny nastaly v roce 1919, kdy byla nová škola přeměněna na měšťanskou školu, stará škola zůstala školou obecnou.

Přes Štramberk i přes školu se valily dějiny, měnila se politická situace, střídali se ředitelé, učitelé, žáci. Zlom nastal po roce 1989, kdy se škola začala znatelně měnit. Ve školním roce 1995/1996 prošla nová školní budova generální opravou a byly přistavěny nové učebny. Do roku 1998 disponovala škola ve Štramberku dvěma školními budovami – „novou“ u parku, kam chodili žáci 2. stupně, a „starou“ na náměstí, kde základy vzdělání dostávali žáci 1. stupně. Vzhledem k úbytku dětí bylo rozhodnuto sestěhovat obě školy do jedné, té nové. Takže v dnešní krásné historické školní budově se vzdělávají děti od 1. do 9. třídy. Zvyšující se nároky na šíři vzdělávání žáků vedly k rozhodnutí o dalších úpravách školní budovy v roce 2006/2007, kdy byla přestavěna malá nevyhovující tělocvična na šatny, dílny, jazykovou a multimediální učebnu.

Od školního roku 2007/2008 jsou žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu – „Na cestě … k sobě a druhým“. V posledních letech podporujeme výuku žáků v menších skupinách (okolo 15 dětí). V tomto počtu se mohou děti efektivně učit všem předmětům. Výuka matematiky je v 1. – 4. ročníku obohacena o prvky matematiky dr. Hejného.

Důraz klademe na výuku cizích jazyků. Od první třídy vyučujeme anglický jazyk, využíváme metodu CLIL, pořádáme zahraniční pobyty ve Velké Británii a výlety do zahraničí. V sedmém ročníku si žáci vybírají jako druhý cizí jazyk ruštinu nebo němčinu.

Výuka informatiky je obohacena o práci s 3D tiskárnou, k posílení počítačové gramotnosti se buduje nová notebooková učebna.

Během školní docházky se žáci mohou zúčastnit školy v přírodě na 1. stupni, adaptačních pobytů, lyžařského výcviku ve 4. a 5. ročníku,  lyžařského a snowboardového výcviku určeného pro žáky 7. a 8., cyklokurzu v 8. ročníku.

Vzhledem k poloze školy ve Štramberku se přímo nabízí orientace školy na environmentální výchovu. Škola je již léta zapojena do projektu EVVO. V rámci tohoto projektu žáci každoročně připravují Den Země, během kterého navštěvují a pracují s dětmi v místních mateřských školkách. Škola dále spolupracuje s odborem životního prostředí MěÚ ve Štramberku a centrem Hájenka v Kopřivnici. Ve škole působí Ekotým, díky kterému získala škola titul Ekoškola.

Škola spolupracuje s Městskou knihovnou ve Štramberku, DDM Kopřivnice, Policií ČR, Hasičským sborem ve Štramberku. Žáci o svých aktivitách a úspěších informují veřejnost články ve Štramberských novinkách a na internetových stránkách školy. V rámci mimoškolní činnosti probíhá ve škole výuka hry na klavír a zobcové flétny zabezpečovaná učiteli Miss music Kopřivnice.

Ředitelé a zástupci

 • 29. 9. 1919 – 1. 2. 1934 ředitel Jan Cmol
 • 1. 2. 1934 – 17. 9. 1934 správce Josef Baar
 • 18. 9. 1934 – 30. 9. 1948 ředitel Josef Škrda
 • 1939 – 1945 ředitel F. Orlet
 • 1. 10. 1948 – 30. 8. 1953 ředitel Cyril Hykel
 • 1. 9. 1953 – 30. 8. 1959 ředitel Václav Nešpor
 • 1. 9. 1953 – 1. 6. 1956 zástupce Jaroslav Melčák
 • 1. 9. 1959 – 31. 7. 1966 ředitel Cyril Hykel
 • 1. 9- 1956 – 1. 8. 1971 zástupce Miloslav Hykel
 • 1. 8. 1966 – 11. 7. 1971 ředitel Vojtěch Petráš
 • 1. 9. 1965 – 1. 11. 1967 zástupce M. Juráková
 • 1. 8. 1971 – 31. 7. 1978 ředitel Miloslav Hykel
 • 1. 8. 1971 – 31. 8. 1978 zástupce Božena Křanovičová
 • 1. 9. 1978 – 31. 7. 1980 správce Božena Křanovičová
 • 1. 8. 1980 – 31. 7. 1991 ředitel Václav Liška
 • 1. 8. 1980 – 28. 2. 1990 zástupce Jarmila Skybová
 • 1. 3. 1990 – 1. 8. 1992 zástupce Marie Urbánková
 • 1. 2. 1991 – 31. 1. 1993 ředitel Jiří Crhonek
 • 1. 8. 1992 – 31. 1. 1993 zástupce Karel Richter
 • 1. 2. 1993 – 31. 8. 2000 ředitel Karel Richter
 • 1. 2. 1993 – 31. 7. 2001 zástupce Jiří Crhonek
 • 1. 9. 2000 – 27. 3. 2012 ředitelka Bronislava Hyklová
 • 1. 8. 2001 – 31. 7. 2004 zástupce Vladimír Strnad
 • 2. 8. 2004 zástupce Jaroslav Pikulík
 • 1. 8. 2012 – 31. 7. 2018 ředitelka Zdeňka Havlíková
 • 1. 8. 2018  – 25. 10. 2021 ředitel Stanislav Peš
 • 1. 5. 2022 ředitelka Marie Kelnarová