Návštěva knihovny – Motýlci (MŠZ)

Ještě před uzavřením mateřských škol jsme s dětmi navštívili Městskou knihovnu ve Štramberku. Děti se na tuto návštěvu moc těšily a tak by byla velká škoda nezveřejnit alespoň pár fotek. Při příchodu nás mile přivítala paní knihovnice, která nás seznámila s prostředím, ukázala nám oddělení knih pro dospělé a poté nás zavedla do oddělení, kde se nacházejí knihy pro děti.
Knihy jsme si zpočátku mohli prohlédnout pouze očičkama a poté nás paní knihovnice seznámila s tím, kde najdeme knihy pro předškolní děti. Dále nám vysvětlila některé pojmy, které jsme neznali. Proto už teď víme, kdo je autor a také například, co znamená těžké slovo ilustrace .
Paní knihovnice nám přečetla pohádku „O noční košilce.“ Všem dětem se pohádka velmi líbila. Nakonec jsme si mohli knihu, která se nám líbila prohlédnout a k pohádce „O noční košilce“ jsme si vymalovali obrázek, kde jsme si každý ozdobili svou noční košilku a naše dílo jsme si vystavili ve školce na chodbě, aby se mohli podívat i rodiče.

Hricová

Fotogalerie