MŠ Zauličí

Listopad v MŠ
Ve středu 3. 11. zahraje loutkové divadlo Vypravěč pohádek Dan Taraba – O Bajajovi.
Martinská tvořivá dílna – výrobky na jarmark.
Prodejní jarmark v KD Štramberk a rozsvěcení Vánočního stromu na náměstí ve Štramberku.
Návštěva prvních tříd v ZŠ
Pravidelně každé úterý chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ.
Říjen v MŠ
Vítání občánků na městském úřadě ve Štramberku – 14 dětí bude vystupovat 9. 10. s pásmem písniček a básniček.
11. 10. kino Nový Jičín – pásmo známých dětských pohádek. Sraz v MŠ v 7,45. Odjezd linkového autobusu v 8,07 hod – Sluníčka.
13. 10. dopravní hřiště v Kopřivnici, děti budou potřebovat přilbu! – Sluníčka.
20. 10. Ukázka Policie ČR v mateřské škole v rámci dopravní výchovy.
Září v MŠ
V úterý 7. září je pro děti připraveno divadelní představení společnosti Letadlo, se kterým tentokrát v 8,30 poletíme do Afriky.
V úterý 14. září je připraven ekologický program s tématem třídění odpadu.
Třídní schůzka – 14. 9. v 15,00. Pro rodiče dětí Sluníček.

Dokumenty:

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9. 2017

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

ŠVP PV MŠ Zauličí 2016

Školní řád MŠ Štramberk 2019

Provozní řád MŠ 2019

Dokumenty k zápisu:

Přihláška: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře – k přihlášce do MŠ

Kontakty

MŠ Zauličí

Třída Motýlků: 734 170 852

Třída Sluníček: 734 170 851

Zástupce vedoucí učitelky: Mgr. Markéta Kvitová, tel.: 739 131 575

 

Zauličí 185, Štramberk 742 66
556 812 692
739 131 575
mszaulici@zsstramberk.cz