Jak Karlík zachránil babičku – pohádka v MŠB

Ve čtvrtek 21. ledna dopoledne přijel za dětmi zajíček Karlík s pohádkou. Děti s napětím sledovaly jak Karlík, za pomoci tří kouzelných mrkviček, pomohl babičce získat mouku na koláčky pro vnoučátka. Děti zajíčkovi pomáhaly s počítáním, slušným chováním, zpěvem i radami. Společně s Karlíkem se děti naučily rozlišovat pravou a levou ruku, pojmenovat prsty na rukou, poznávat barvy, orientovat se v prostorových vztazích. Pěkný příběh s dobrým hereckým výkonem děti zaujal. Všichni malí diváci se potleskem se zajíčkem Karlíkem rozloučili a těší se na setkání příště.

Jana Jurková

Podívejte se do Fotogalerie.