Harmonogram předávání vysvědčení

Harmonogram předávání vysvědčení pátek 26. 6. 2020

Žáci docházející do školy od 25. 5. 2020

1. stupeň – dle zavedeného rozvrhu

Ukončení výuky:

  1. roč. 9:00
  2. roč. 9:15
  3. roč. 9:25
  4. roč. 9:35
  5. roč. 9:45

Žáci docházející do školy od 8. 6. 2020

2. stupeň 8:45 – 9:55

Žáci, kteří nenastoupili do školy, si mohou převzít vysvědčení ve své třídě od třídního učitele od 10:00 do 10:15 hodin.

Děti s sebou musí mít roušku a vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které při příchodu hlavním vchodem odevzdají. Bez roušky a ČP není možný vstup do školy.

Pokud si žák vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 nevyzvedne, vysvědčení bude připraveno na sekretariátu školy v úředních hodinách.

Ve Štramberku 19. 6. 2020                                                   Mgr. Stanislav Peš