Domácí testování iSET

22. Prosinec, 2014 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

Vážení rodiče,

v tomto roce byl zahájen veřejný provoz modulů domácího a školního testování systému InspIS SET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES).

Systém testování pro rodiče/zákonné zástupce

Uživatelem systému mohou být online casinos také rodiče, kteří tak získají přehled nad výsledky žáka v jeho domácí přípravě – modul domácího testování.

Nové moduly systému jsou dostupné na adrese https://portal.niqes.cz, odkud je možné se do systému přihlásit (již registrovaný uživatel) nebo se zaregistrovat (nový uživatel).

Bližší informace najdete zde:

 Školní a domácí testování iSET

 


ZŠ Štramberk © 2013-