Dokumenty

Dokumenty školy

 Školní řád – 1. část

 Školní řád – 2. část – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 Protokol o kontrole ČŠI v ZŠ

 Protokol o kontrole ČŠI ve ŠJ

 

Výroční zprávy

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2018-2019

 Příloha č. 1 – Výroční zpráva 2018-2019

 Příloha č. 2 – Výroční zpráva 2018-2019

 Příloha č. 3 – Výroční zpráva MŠ Zauličí 2018-2019

 Příloha č. 4 – Výroční zpráva MŠ Bařiny 2018-2019

 

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2017-2018

 Příloha č. 1 Náklady a výnosy k 31. 12. 2017

 Příloha č. 2 Náklady a výnosy k 31. 8. 2018

 Příloha č- 3 Výroční zpráva MŠ Zauličí 2018

 Příloha č. 4 Výroční zpráva MŠ Bařiny

 

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2016-2017

  Příloha č 1 – Významné aktivity ZŠ a prezentace školy na webových stránkách

  Příloha č. 2 – Základní údaje o hospodařejí ZŠ a MŠ Štramberk – celkový přehled příjmů, hospodářský výsledek

  Příloha č. 3 – Výroční zpráva 2016-2017, MŠ Zauličí

  Příloha č. 4 – Výroční zpráva 2016-17, MŠ Bařiny

 

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2015-2016

 Příloha č. 1 – Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti

 Příloha č. 2 – Hospodaření školy 1-12_2015, 1-8_2016, celkový přehled příjmů a výdajů, hospodářský výsledek

 Příloha č. 3a – Náklady a výnosy 1-12_2015

 Příloha č. 3b – Náklady a výnosy 1-8_2016

 Příloha č. 4 – Výroční zpráva MŠ Zauličí 2015-2016

 Příloha č. 5 – Výroční zpráva MŠ Bařiny 2015-2016

 Příloha č. 6 – Certifikát o udělení mezinárodního titulu ekoškola

 

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2014-2015

 Příloha č. 1 – Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti

 Příloha č. 2 – Zpráva o hospodaření školy – souhrnný přehled

 Příloha č. 3a – Údaje o hospodaření 2014

 Příloha č. 3b – Zpráva o hospodaření školy 2015

 Příloha č. 4 – Výroční zpráva MŠ Zauličí

 Příloha č. 5 – Výroční zpráva MŠ Bařiny

 

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2013-2014

 Příloha č. 1 – Aktivity ZŠ a prezentace školy na webových stránkách

 Příloha č. 2 – Základní údaje o hospodaření ZŠ a MŠ Štramberk

 Příloha č. 3 – Zpráva nezávislého auditora

 Příloha č. 4 – Vyroční zpráva MŠ Bařiny

 Příloha č. 5 – Výroční zpráva MŠ Zauličí

 

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2012-2013

 Výroční zpráva o činnosti MŠ Bařiny 2012-2013

 Výroční zpráva o činnosti MŠ Zauličí 2012-2013

 

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2011-2012

 Výroční zpráva o činnosti MŠ Bařiny 2011-2012

 Výroční zpráva o činnosti MŠ Zauličí 2011-2012