CHKO Poodří – putování ptačím rájem

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 a v  pátek 31. 5 2013 se třídy 9.B a 8.A vydaly na ekologický program střediska Hájenka do Studénky k řece Odře a rybníku Kotvici.  Jako přírodovědci pozorovali zapůjčenými dalekohledy krásu živočichů vodní říše. Slyšeli skřehotání žab i velkého množství racků. Viděli velké množství labutí, potápek, kachen i odpočívající kormorány na uschlých stromech, volavky na hnízdech, vysoko v korunách stromů. Dozvěděli se spoustu nových informací o životě těchto živočichů, mohli si zalovit v rybníku, aby spatřili obživu kachen a kaprů.

Všechny fotky jsou dostupné v sekci Fotogalerie.