Bruslení v Kopřivnici (Sluníčka – MŠZ)

S dětmi ze třídy Sluníček jsme ve čtvrtek 28. 3. zdárně ukončili bruslení v Kopřivnici na Zimním stadiónu. Absolvovali jsme celkem 7 lekcí s pomocí 2 kvalifikovaných lektorů z místního hokejového klubu. Děti si osvojovaly nejen pohybové dovednosti, ale ze stran učitelek je u dětí vnímáno i zlepšení sebeobsluhy a samostatnosti, kdy se děti musí připravit na led – navléknout chrániče, nazout brusle, obléci rukavice, starat se o své věci. Samozřejmě za pomoci učitelek i trenérů, kteří dětem pomáhají. Rodiče dětí měli možnost navštívit jednotlivé lekce bruslení a zhodnotit jejich pokroky. Reakce dětí byly velice pozitivní, jezdily na bruslení s nadšením a radostí.

Lucie Korená

Fotogalerie