Slavnostní předávání titulů Ekoškola v Praze

Dne 16. června se vybraní členové Ekotýmu vydali do Prahy převzít si svůj zasloužený titul. Už potřetí se nám tento titul podařilo obhájit!
Dlouhá cesta vlakem a brzké vstávání stálo za všechno to úsilí. Ve Staroměstské radnici v Brožíkově sále probíhala celá ceremonie. Dohromady se na předávání sešlo 12 různých Ekotýmů z mateřských, základních a středních škol z různých koutů České republiky.
Celý program byl velmi zdařilý. Nejprve Ekotýmům poděkovali zástupci sdružení Tereza a Ekoškola, ale také zástupce z Ministerstva životního prostředí a různých hnutí. Všichni oceňovali úsilí a zápal jednotlivých členů a děkovali jim za jejich přístup k budoucnosti. Po skončení ceremonie a převzetí si titulů a drobných darů se mohli členové zúčastnit doprovodného programu, kterým byla prohlídka
radnice, jejíž součástí je také Pražský orloj. Povídání bylo velice bohaté na zajímavosti o vzniku Prahy, které jsme si s napětím poslechli a mohli jsme si prohlédnout také místnost, kde se uchovává mechanismus orloje.
Cesta zpátky vlakem se stále nesla ve slavnostním stylu a celou cestu jsme si povídali o prožitém dni a budoucích plánech. Mockrát děkuji všem členům Ekotýmu a paní učitelce Jalůvkové za čas, píli a úsilí, které se nám společně zúročily na další 3 roky. Stále můžeme hrdě tvrdit, že je naše škola silně spjata s environmentální problematikou a že nám na budoucnosti záleží!

Mgr. Aleš Bjaček

Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii.