Chovatelský program s papoušky v MŠB

Dne 29. 4. do naší  školky zavítal pan Jaromír Vachutka s názvem programu  ,, Od záchranných programů k chovatelství „. Pan chovatel se zaměřil  na různé zajímavosti ze života ptactva. Všechna zvířata byla dětem živě představena. Děti viděly krátká videa např. mláďata v hnízdě, hlasové projevy, líhnutí atd. Největší zájem projevily dětí o kontakt s živými ptáky. Závěrem proběhla soutěž o drobné ceny.

Za kolektiv MŠB Červenková Šárka

Fotogalerie