Adaptační pobyt žáků 7. A a 7. B v Kopřivnici

Na konci září se žáci 7. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu ve skautském středisku Vanaivan v Kopřivnici. Hlavním cílem pobytu bylo naučit se v rámci svých tříd pracovat ve skupině, posílit vzájemné vztahy se spolužáky a lépe poznat své třídní učitele.

Po příchodu na místo se celé skupiny ujali instruktoři. Žáci si zahráli celou řadu napínavých a netradičních her, které prověřily jejich bystrost a pohybové schopnosti. Prostřednictvím zábavných aktivit se učili respektovat odlišné tempo spolužáků, rozvíjelo se přátelství, vzájemný respekt a docházelo k sebepoznání. Ve skupinách plnili záludné úkoly, kde byla důležitá vzájemná spolupráce a domluva nejlepšího řešení. Nechyběla ani noční hra a opékání špekáčků.

Na závěr došlo ke zhodnocení celého pobytu a poděkování instruktorům za skvěle připravený program, při kterém se všichni účastníci lépe poznali a užili si spoustu zábavy.

Mgr. Ivana Šlupinová

Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii.