Výtvarná a literární soutěž

Koncem září děti 1. stupně kreslily plakát nebo obrázek ke Dni bez aut. Vyšší ročníky vymýšlely k tomuto dni slogan nebo heslo. Zúčastnily se třídy 1. A, 2. B, 4. A, 4. B, 5. A,7. A, 8. A. Na obrázcích se objevila auta budoucnosti, plakáty s výzvou ke Dni bez aut, krajiny bez aut, zvířátka a další témata. A v hodinách českého jazyka žáci 7. A a 8. A vymýšleli slogany na ekologická témata. O nápaditá „literární dílka“ nebyla nouze: „Jezdit autem, to je dřina, neničme si naše klima“, „Když budeš chodit pěšky, nebudeš mít špečky“, „Chození je zdravé, pro naše nohy hravé“, „Choď pěšky, nebuď těžký!“.

Na Dni otevřených dveří byly všechny práce vystaveny a návštěvníci mohli hlasovat o tom, kdo zvítězí v jednotlivých třídách. Vítězové i zúčastněné třídy budou odměněni. Děkujeme všem žákům za účast.

Mgr. Jitka Jalůvková

Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii.