V září naše školka září MŠB

Září v naší Mateřské školce Bařiny

Třída Kuřátek:  Začátek školního roku byl pro některé děti náročný, ale  za pomocí  paní učitelek a chůvy adaptaci téměř všechny děti zvládly. Děti se postupem času vzájemně poznaly a seznámily se s plyšovým kamarádem Krtečkem, který je po celý den ve školce doprovází. Začaly hrát různé hry, zpívat, tančit, cvičit a malovat. A protože nám i počasí přálo, pobývali jsme často na školní zahradě.

Třída Zajíčků: Úvod měsíce patřil seznamování  s novinkami – nové místo v šatně, nová značka, nové místo na spinkání, noví kamarádi. Zařazovali jsme hry na poznávání značek, jmen kamarádů a také na stanovení pravidel třídy. Pomohla nám k tomu báseň ,, NAŠE ŠKOLKA „. V tomto měsíci dominovalo téma  ,, Jsme kamarádi „,  a tak se děti zapojily do společných aktivit a her při pobytu nejen ve třídě, ale i na zahradě. Pomáhaly se sklizní záhonků, zejména brambor, fazolí a řepy, při této příležitosti dětem paní učitelky odehrály divadelní představení ,, O veliké řepě “ .

Třída Veverek: 1. září do třídy Veverek nastoupily děti – tak zvaní ,, Veloši „. Celý rok se děti v předškolní třídě budou připravovat formou her na úspěšný start do základní školy v oblasti tělesné, psychické i sociální. V novém prostředí se děti brzy adaptovaly. Společně jsme procvičovali pravidla chování v kolektivu, v budově  i v přírodě. Při vycházkách jsme poznávali okolní přírodu a nová pravidla jsme využili i  v praxi.

Za kolektiv MŠB paní učitelka Šárka

fotogalerie