Zápis a informace o provozu školní družiny

Středa 1. ZÁŘÍ 2021

U žáků 1. třídy proběhne společný zápis a informativní schůzka ve třídě.

Žáci 2. a 3. třídy byli informováni o zápisu přes BAKALÁŘE.

Provoz ŠD v tento den nebude.

Čtvrtek 2. ZÁŘÍ 2021

ŘÁDNÝ PROVOZ školní družiny:

ranní ŠD – 6:00 – 7:30 (podkrovní místnost ŠD)

odpolední ŠD – po ukončení výuky – 15:00 (žáci budou rozděleni do svých oddělení)

koncová ŠD – 15:00 – 16:00

Zpráva, která byla zaslána přes Bakaláře:

Vážení rodiče,

v přípravném týdnu od 24. 8. 2021 do 27. 8. 2021 bude probíhat zápis dětí do školní družiny. Zápisní lístky budou k vyzvednutí v kanceláři školy od 8:00 do 15:00 hod, popřípadě můžete od 24. 8. 2021 do 27. 8. 2021 vyplněnou přihlášku vložit do poštovní schránky školy.

Přihláška do školní družiny