DEN DĚTÍ V MŠB

 Dne 1. června 2021 jsme na školní zahradě MŠB oslavili spolu s dětmi Den dětí a vypravili  jsme na   ,, Indiánskou stezku  “.  Počasí se nám opět vydařilo, děti si předem vyzdobily papírové čelenky s pírky, navlékaly korálky v podobě talismanu a naučily se společný pokřik s tanečkem na píseň  ,, Indiáni jedou, copak asi vezou … “  Měly možnost na několika stanovištích zdolávat připravené disciplíny, které si pro ně připravily paní učitelky ze všech tříd. Jednalo se o slalomový běh na koníčkovi, lukostřelba, hod na bizona,  muziko-hrátky a další soutěže.

Děti si den užily, dostaly odměny, diplomy a výborný oběd zakončený lízátkem na cestu domů.

Za kolektiv MŠB  Červenková Šárka

fotogalerie