INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Od 24. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka všech žáků školy bez rotací.

Nově je povolena výuka tělesné výchovy i ve vnitřních prostorách školy – tělocvičny. Za příznivého počasí bude výuka tělesné výchovy probíhat venku.

Testování žáků bude probíhat každé pondělí antigenními testy (1x týdně).

I nadále trvá povinnost nosit roušky ve škole.

Provoz škol od 24. 5. 2021

Dodatečné informace k provozu škol od 24. 5. 2021