INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 10. KVĚTNA 2021

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit

ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál

MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob.