Informace ředitele školy

Vážení rodiče, milí Štramberáci,

vzhledem k úmrtí čestného občana Města Kopřivnice, významného pedagoga, historika, šiřitele myšlenek, se také naše škola zapojila do výzvy škol, která na jeho počest vyvěsila černé prapory. Pan Mgr. Ladislav Cvíček také v naší škole přednášel na besedě k 100. výročí ČSR a besedách souvisejících s historií.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zemrel-ladislav-cvicek&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2223