Výsledky přijetí zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se na naší ZŠ a MŠ Štramberk konal ve čtvrtek 8. dubna 2021. K dnešnímu dni je přijato celkem 31 dětí, 14 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky.

Pokud jste nemohli přijít k zápisu ve čtvrtek 8. dubna (např. ze zdravotních či jiných důvodů), můžete své dítě na naši školu zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem potřeba telefonicky či osobně předjednat s vedením školy).

ZŠ a MŠ Štramberk má v plánu pro školní rok 2021/2022 otevřít dvě první třídy. 

Těšíme se na Vás!

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

Zápis do 1. ročníku – výsledky 2021, 14_4_2021