Poděkování rodičům z MŠB.

Poděkování rodičům za spolupráci při distančním vzdělávání v MŠB.

Distanční vzdělávání v mateřské škole jen těžko nahradilo osobní a citlivý přístup paní učitelky k dítěti. Přesto jsme se snažili alespoň radou a inspirací motivovat rodiče k vytváření podnětného prostředí pro děti. Rodičům jsme během distančního vzdělávání pravidelně posílaly e-maily s nápady na činnosti s dětmi, nabídly jsme pracovní listy, aktuální písničky, básničky ze školky a jiné. Velkou inspirací pro rodiče a děti bylo jarní tvoření na téma :  ,, Přivítejme Velikonoce spolu „

Tímto děkujeme rodičům za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu, která nás nejen potěšila, ale také motivuje k další práci.

Za kolektiv MŠB Červenková Šárka

fotogalerie