Harmonogram návratu žáků 1. stupně do školy

Týden od 12. – 16. 4. 2021

Prezenční výuky ve škole

  1. A, 2. A, 3. B, 4. A – dle rozvrhu

Distanční výuka

  1. B, 2. B, 3. A, 5. A + žáci 2. stupně

Týden od 19. – 23. 4. 2021

Prezenční výuky ve škole

  1. B, 2. B, 3. A, 5. A – dle rozvrhu

Distanční výuka

  1. A, 2. A, 3. B, 4. A + žáci 2. stupně

 

Provoz školní družiny od 12. 4. 2021

Bez  ranní družiny

Provoz ŠD do 16:00 hod..