Distanční výuka – stravování od 15. 3. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 15. 3. 2021 je možné děti v distanční výuce přihlásit ke stravování a vyzvedávat obědy. Výdej stravy do vlastních jídlonosičů bude probíhat za podmínek dodržení zvýšených bezpečnostních opatření v čase 11:30 – 12:15. Pro výdej bude otevřen vlastní vstup ( dveře od Národního sadu).

Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho dítěte, musíte si obědy přihlásit na e-strava. V opačném případě mají všichni po dobu distanční výuky obědy odhlášené školní jídelnou.

Mgr. Stanislav Peš