Informace ředitele školy

Vážení rodiče,

4. 1. 2021 do školy nastoupí pouze žáci z 1. a 2. ročníku. Žáci od 3. do 9. ročníku budou vyučováni distanční formou. Rozhodnutí platí do 10. 1. 2021. V programu Bakaláři naleznete pravidla pro distanční výuku pro 1. st. a pro 2. st.. Žáci si také mohou pracovní listy a úkoly vyzvedávat od pondělí do středy ve škole na určeném místě – prostor za hlavním vchodem do školy. Distanční výuka je ze zákona povinná, pokud se jí nemůže Vaše dítě zúčastnit je vždy potřeba dítě omluvit danému učiteli přes program Bakaláři.

Školní družina

  • v provozu nebude ranní družina
  • odpolední družina (do 15:30 hod)
  • děti budou rozděleny do 4 oddělení podle tříd
  • při vyzvedávání dětí ze školní družiny mají rodiče povinnost mít na obličeji roušku po celou dobu přítomnosti v budově

Školní jídelna

  • obědy budou všem žákům 1. a 2. ročníku automaticky přihlášeny, odhlašování přes webovou aplikaci nebo telefonicky
  • všichni žáci 3. – 9. ročníku mají na týden od 4. 1. do 8. 1. odhlášené obědy
  • žáci 3. – 9. ročníku mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosiče v čase 12:30 – 13:00 ve školní jídelně, vstup bočním vchodem
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace strav

Děkuji a přeji vše dobré pro všechny v roce 2021. Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy