School! School! School!

V angličtině patří téma škola k těm nejčastěji diskutovaným. Názvy předmětů, školních pomůcek, popis školy, třídy, kamarádů v návaznosti na denní program a ve spojitosti s povídáním o našem městě se každoročně objeví v každé třídě. Letos díky významnému 110. výročí začátku výuky v naší historické budově jsme se zabývali školou již od jara.

Nejprve druhostupňoví psali na téma: Škola mých snů, Co pro mě škola znamená, Mám rád školu, protože … Nejzdařilejší práce udělaly velkou radost a byly vybrány do školního almanachu a jsou také součástí výzdoby na nástěnce. Loňská devítka stihla ještě natočit video o škole a namluvit ho anglicky. Letos malí páťáci skvěle zvládli nakreslit základní slovíčka týkající se školních věcí a třídy. K tomu se naučili pěkně v rytmu odříkávat básničku This old man. Slovní zásobu s výstižnými obrázky k přírodovědným předmětům nachystala paní učitelka R. N’jai. A tak se žáci mohou učit slovíčka také o přestávce.

Nápadů a námětů máme spoustu v každé třídě. Věřím, že každý žák v rámci výuky narazí na téma, které ho zaujme. A o to jde. S chutí jde učení lépe. Hodně zdaru nejen v angličtině a buďme rádi, že takovou školu máme.

Miroslava Adamcová

Všechny fotografie jsou dostupné zde.