Distanční výuka od 12. 10. do 23. 10. 2020

Vážení rodiče,

od 12. 10. – 23. 10. 2020 začíná platit sada opatření pro školy vydaná MŠMT.

V tomto období bude výuka na 2. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) probíhat střídavě prezenční a distanční formou, dle přiloženého rozpisu. V příloze také naleznete Pravidla zadávání úkolů v průběhu distanční výuky.

základní školy (2. stupeň)

 

střídavá výuka po třídách

(do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd – třídy se nedělí, zbytek je vyučován distančně)

 

 

  Rozvrh výuky na 2. stupni
6. A, 6. B, 7. A 12. – 16. 10. 2020 Prezenční výuka – ve škole
  19. – 23. 10. 2020 Distanční výuka
8. A, 9. A 12. – 16. 10. 2020 Distanční výuka
  19. – 23. 10. 2020 Prezenční výuka – ve škole

 

V období distanční výuky mají děti možnost se stravovat ve školní jídelně od 11:30 – 13:00 hodin.

V případě, že se dítě NEBUDE STRAVOVAT, JE NUTNÉ OBĚDY ODHLÁSIT !!!

Připomínám také, že distanční výuka je pro žáky povinná!

Žáci bez přístupu na internet si musí vyzvednout potřebné materiály, zadání úkolů, pracovní listy a jiné… v budově školy.

Aktuální informace budou rodičům zasílány přes BAKALÁŘE.

  

Ve Štramberku 9. 10. 2020                                                  Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

  Pravidla pro zadávání úkolů na 2. st

  eRouška